Saltar apartados

Règim especial de finalització d'estudis en extinció

Aquest Règim especial es regula per:

Estableix aquesta Resolució rectoral el següent:

"L'alumnat de la UA que tinga pendent de superar un màxim de tres assignatures per a finalitzar els seus estudis en plans d'estudi de títols oficials en extinció (Diplomatures/Llicenciatures), podrà acollir-se al règim especial de finalització d'estudis establit en aquesta resolució."

"L'alumnat que no haja pogut finalitzar els estudis d'Arquitectura, Enginyeries i Llicenciatura podrà sol·licitar acollir-se a aquest règim especial únicament durant el curs acadèmic 2015/2016 i 2016/17 i dins del termini que la Universitat d'Alacant determine."

"En tot cas, transcorregut el mes de setembre de 2017 no podrà realitzar-se cap convocatòria d'examen per a superar assignatures dels plans d'estudi de llicenciatura, enginyeria i arquitectura."

Aquest termini s'ha determinat mitjançant CIRCULAR de febrer de 2017 DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I OCUPACIÓ, que diu el següent:

"La convocatòria que resta del règim especial de finalització d'estudis es realitzarà, per a tots els títols en extinció, del 10-20 de setembre de 2017"

 

  • REQUISITS PER A PODER ACOLLIR-SE AL RÈGIM ESPECIAL DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ:

Només es podrà formalitzar una matrícula per assignatura i només generarà dret a una convocatòria d'examen (setembre) per a superar-la.

Requisit únic: que li resten 3 o menys assignatures per a finalitzar els estudis de llicenciatura. Queda fora d'aquesta possibilitat els estudis de diplomatura.

 

  • TERMINIS I SOL·LICITUD

 

  • Termini de sol·licitud:
  • fins al 4 de setembre de 2017 l'alumnat que reunisca les condicions com a conseqüència de les proves realitzades fins al mes de juliol
  • fins al 12 de setembre de 2017 l'alumnat que haja realitzat les proves d'avaluació al setembre
  • Sol·licitud:
  • Instància model general: doc / pdf
  • En la sol·licitud s'ha d'especificar:

- Nom i cognoms del sol·licitant

- Document Nacional d'Identitat o equivalent

- Assignatures per a les quals sol·licita la convocatòria especial

- Estudis als quals pertanyen les assignatures sol·licitades

- Direcció a efectes de notificació

 

La sol·licitud es lliurarà en la Secretaria de la Facultat de Ciències o enviant-la a l'adreça electrònica  (facu.ciencies@ua.es)

Secretaria de la Facultat de Ciències


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax: (+34) 96 590 3781

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464