Reconeixement i incorporació a l'expedient de crèdits optatius per activitats universitàries Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Reconeixement i incorporació a l'expedient de crèdits optatius per activitats universitàries

L'alumnat podrà sol·licitar la incorporació a l'expedient de grau un màxim de 6 crèdits optatius corresponents a:

  1. Quan s'hagen completat els 6 crèdits corresponents a aquest tipus d'activitats.
  2. Quan s'estiga en condicions de finalitzar els estudis en eixe curs acadèmic mateix o es vulga traslladar l'expedient a un altre centre o estudi, cas en el qual podran ser menys de 6.

1. A través d'UACloud - eAdministració - Instància Genèrica (e-Administració). S'ha d'indicar l'assumpte: INCORPORACIÓ DE CRÈDITS OPTATIUS PER ACTIVITATS, i adjuntar la fitxa dels cursos que figura en UACloud - Expedient acadèmic - Consultar - Expedients - Cursos especials - Fitxa informativa de cursos d'especialització.

2. En cas que l'activitat que es vulga incorporar no estiga reflectida en UACloud de l'estudiant, s'haurà d'aportar en la Secretaria original i còpia del DIPLOMA o CERTIFICAT acreditatiu d'aquesta activitat.