Programes d'assignatures superades Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Programes d'assignatures superades

Programes de Grau / Màster

Programes de Llicenciatura/Diplomatura

 • Instruccions:
 • PAS 1: Accedir al Grau / Màster oficial de la Universitat d'Alacant al que pertany l'assignatura que es desitja consultar.
 • PAS 2: Seleccionar "Pla d'estudis > curs"
 • PAS 3: Triar l'assignatura corresponent.
 • PAS 3: Clicar el curs acadèmic en el qual es va superar l'assignatura.
 • PAS 4: Consultar la pestanya "Documentació per a imprimir > reconeixement de crèdits > generar document".

Aquest document conté les dades generals, les competències i objectius, i els continguts de l'assignatura.

 • MOLT IMPORTANT. Si en la "Documentació per a imprimir > reconeixement de crèdits" no hi ha un enllaç per a que es genere el document, ha de sol·licitar el programa al Departament responsable de l'assignatura perquè li facilite un còpia segellada. El Departament responsable apareix com a "Departament amb docència".
 
 • Del curs 2003-04 d'ara endavant:
 • PAS 1: Accedir a la Llicenciatura/Diplomatura de la Universitat d'Alacant a la qual pertany l'assignatura que vol consultar.
 • PAS 2: Clicar l'assignatura de la qual es vol la informació.
 • PAS 3: Seleccionar el curs acadèmic en el qual va ser aprovada l'assignatura.
 • PAS 4: Clicar el fitxer pdf "Versió PDF per a convalidació" que apareix en la part dreta de la capçalera. Aquest document, per a la seua plena validesa, ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència.
 • MOLT IMPORTANT: si l'apartat "objectius i programa" apareix "Sense dades" ha de sol·licitar el programa al Departament responsable de l'assignatura perquè li facilite una còpia segellada. El Departament responsable apareix en l'apartat de "Dades generals".

 

 

La Universitat ha implantat la Signatura digital de programes d'assignatures, solament per a Grau i Màster. Per tant, aquells programes que tinguen Codi de verificació (CSV) en el marge esquerre del document no necessiten portar el segell físic de la Universitat, ja que estan signats digitalment. La seua autenticitat es verifica introduint el Codi en Validació de documents amb CSV.

La Signatura digital solament és vàlida per a Espanya. Si necessita realitzar tràmits en l'estranger sí que haurà d'acudir a la Secretaria perquè li segellen els programes, encara que tinguen Codi de verificació (CSV).