Saltar apartados

Certificats acadèmics

Descripció i tipus de certificats

La informació relativa a l'expedient acadèmic de l'estudiant es pot facilitar mitjançant:

1.- Fitxa informativa. Aquest document només té valor informatiu i és gratuït. La pots descarregar de Campus Virtual: menú Secretaria / Expedient / Fitxa Informativa.

2.- Certificat acadèmic personal. Requereix el pagament de taxes públiques (excepte el certificat per a la renovació del títol de família nombrosa). Aquestes taxes varien cada any en funció del que establisca anualment el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.  Tarifes aplicables

Tipus de certificats:

 • Certificat acadèmic personal complet.
 • Certificat acadèmic personal resumit: només apareixen les assignatures superades.
 • Certificat acadèmic d'assignatures matriculades: només certifica la relació d'assignatures de les quals està matriculat l'estudiant en el curs vigent.
 • Certificat per a la renovació del Títol de Família Nombrosa (no cal pagament de taxes)
 • En els casos d'estudis d'oficials de Grau i de Màsters, es podrà obtenir certificat en anglès, tant complet com resumit.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els descomptes següents, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-les, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-les, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar-ne certificació i, si la discapacitat és menor del 65%, has d'aportar també l'última renda.
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-les, del certificat del Ministeri de Defensa que ho acredite.

Procediment de sol·licitud

HI HA DUES MANERES DE SOL·LICITAR UN CERTIFICAT:

És la manera més ràpida d'obtenir un certificat. Per aquesta via, si segueixes correctament tots els passos, obtindràs el certificat en el moment de sol·licitar-lo.

Aquest certificat té la mateixa validesa jurídica que un certificat tradicional en paper (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

*NO OBSTANT AIXÒ, abans de sol·licitar un certificat acadèmic electrònic, hauràs de fer una sèrie de comprovacions que recull el document següent, de la Secretaria General de la UA:

Recomanacions per a evitar problemes en la legalització de documents oficials als sol·licitants de certificats acadèmics en format electrònic.

La Seu electrònica ofereix una eina molt senzilla per a comprovar la validesa dels documents electrònics emesos per la Universitat d'Alacant. Pots veure en aquest exemple una situació real.

 • També pots sol·licitar-lo directament en la secretaria administrativa de la Facultat de Ciències o a través d'aquest  formulari web.

Procediment de lliurament

 • Si l'has sol·licitat a través de la seu electrònica de la Universitat d'Alacant estarà disponible en pocs minuts en la teua carpeta del ciutadà del teu campus virtual
 • Si l'has sol·licitat a través del formulari web, podràs descarregar-te el rebut del teu campus virtual. Si no tens accés a campus virtual, ens ho indiques en l'apartat d'observacions i t'enviarem el rebut al correu electrònic que hages indicat. Podràs arreplegar el certificat en el termini de 2 dies hàbils després d'haver-lo sol·licitat.
 • Si l'has sol·licitat en la secretaria administrativa de la Facultat, et donarem el rebut de les taxes en el moment i podràs arreplegar el certificat dos dies hàbils després d'haver-lo demanat.

Per a poder arreplegar el certificat cal que t'identifiques (DNI, passaport, etc..) i que presentes el rebut de taxes pagat.

Et recordem que aquests certificats són personals i només es lliuren a la persona interessada o persona en qui delegue per escrit mitjançant autorització expressa signada per tu. En aquest cas la persona autoritzada haurà d'identificar-se adjuntar, en aquest cas fotocòpia del teu DNI i del DNI de la persona autoritzada (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).


La secretaria de la Facultat de Ciències t'ofereix un model d'autorització en word i en pdf

 

NOTA IMPORTANT:


NO ES LLIURARÀ CAP CERTIFICAT SI FALTA ALGUN DELS DOCUMENTS CITATS ANTERIORMENT (Rebut, autorització o DNI)

Secretaria de la Facultat de Ciències


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax: (+34) 96 590 3781

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464