quarta i cinquena-matricula Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

quarta i cinquena-matricula

 

4a Matrícula

 •  QUÈ ÉS LA 4A MATRÍCULA?
 • L'alumnat podrà matricular-se 3 vegades per cada assignatura. Esgotades les 3 matrícules, tindrà dret a una 4a matrícula, atorgada de forma automàtica sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors siga, almenys del 50% (sense computar els crèdits reconeguts).  Per al càlcul del rendiment acadèmic es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als crèdits de les assignatures matriculades. A aquests efectes, els crèdits de les assignatures matriculades computaran només una vegada i no computaran els crèdits incorporats mitjançant reconeixement de crèdits.
 • L'alumnat que tinga una discapacitat podrà sol·licitar al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació una ampliació del nombre de matrícules per a superar una assignatura. La sol·licitud es realitza a través d'UACloud  > eAdministración > Instància genèrica. La resposta de la vicerectora podràs veure-la en UACloud > eAdministración > Expedients.
 • Com se SOL·LICITA I QUAN?
 • No és necessari que faces la sol·licitud expressa. La Universitat d'Alacant (UA) realitza, d'ofici , la comprovació dels requisits de la 4a matrícula.
 • La UA informa a l'alumnat si compleix o no els requisits per a sol·licitar la 4a matrícula. Envia un correu electrònic al compte institucional de l'alumnat (Xxx@alu.ua.es) comunicant-li que té una notificació electrònica en el seu UACloud. En la notificació poden donar-se diversos supòsits:
 • Que es complisquen les condicions de rendiment acadèmic:

En aquest cas informa a l'alumnat que pot matricular-se per 4a vegada i l'aplicació informàtica permetrà l'automatrícula d'eixa/es assignatura/es durant el període de matrícula:

 

 • Del 21 al 23 de juliol de 2020 per a l'alumnat que es matricule al juliol.
 • Del 3 al 8 de setembre de 2020 per a l'alumnat que es matricule al setembre.

 

 • Que no es complisquen les condicions de rendiment acadèmic:

- Si l'assignatura és bàsica/obligatòria la UA bloquejarà l'expedient de l'alumnat i li indicarà que no pot matricular-se en aqueix estudi en la UA i que haurà d'abandonar la titulació.

 

- Si l'assignatura és optativa l'alumnat podrà triar una altra optativa del seu pla d'estudis.

 

5a Matrícula (matrícula addicional)

 • Què és la 5A matrícula o matrícula addicional?

Consisteix que  l'alumnat pot sol·licitar a la Rectora o Rector una 5a matrícula si li resten, com a màxim, 60 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

 • Com se sol·licita?

A través d'UACloud - e-Administració - Tràmits - Sol·licitud de cinquena matrícula addicional.

 

Si no compleix el requisit, UACloud no permetrà realitzar la sol·licitud.

 • Quan?

Termini de sol·licitud: del 1 al 20 de setembre de 2020.

 • Com es notifica a l'estudiant?

L'alumnat rep, per part del Vicerectorat d'Estudiants, una notificació electrònica en UACloud. La Facultat rep via email informació de la concessió procedint:

 

 • Al desbloquege de l'expedient de l'alumne/a i,
 • A donar nova cita a l'alumne/a per a realitzar l'automatrícula per UACloud.

 

Què ocorre si no se supera la quarta o la cinquena matrícula

 

 • En cas de no superar l'assignatura en 4a i 5a matrícula, l'estudiant haurà d'abandonar la titulació en aquesta universitat.
 • Només podrà tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement de crèdits, li és reconeguda l'assignatura o assignatures que van provocar l'abandonament. Aquesta admissió requerirà, en tot cas, l'informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.
 • No podrà cursar aquesta/s assignatura/s com a alumne visitant per a després reconèixer-la/les.

Normativa de permanència i continuació en estudis de Grau en la Universitat d'Alacant

 

  > INICI Matrícula Graus