Accés amb 30 crèdits reconeguts d'universitats espanyoles Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Accés amb 30 crèdits reconeguts d'universitats espanyoles

 

 


 

Segons la normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, SÓN REQUISITS D'ADMISSIÓ:

Cada curs acadèmic la Facultat de Ciències podrà proposar al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant un límit màxim de places per a aquesta mena d'admissió, com també la no aplicació del requisit de la qualificació.

 

 

 

 

 

 

Seran objecte de reconeixement les matèries o assignatures superades en funció de la similitud en competències i continguts, amb respecte a les regles següents:

1. Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

2. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

3. Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

 

Més informació en Normativa de la Universitat d'Alacant sobre reconeixement de crèdits.