Òptica i Optometria Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Òptica i Optometria

 • MATRÍCULA
 • la matrícula de l'assignatura de pràctiques es farà per campus virtual en el període ordinari assignat. 
 • SOL·LICITUD DE CENTRE

S'OBRIRÀ UN NOU TERMINI A PARTIR DE GENER

 

 • El responsable de l'assignatura assignarà els centres de pràctiques i la tutoria acadèmica. OPEMIL contactarà amb cada estudiant per a sol·licitar les dades necessàries per a fer l'acord de pràctiques.
 • PROPOSTA DE NOU CONVENI: enviar contacte de l'empresa  qualitat.ciencies@ua.es 
  • Enviem a l'empresa el formulari VULL OFERIR PRÀCTIQUES perquè faça l'oferta i signe el conveni. 
  • Una vegada signat per l'entitat i per la UA, es podrà fer l'acord de l'o de l'estudiant. L'empresa pot assignar l'oferta a l'estudiant que haja promogut el conveni.
 • ABANS DE COMENÇAR

ABANS DE COMENÇAR EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES L'ACORD HA D'ESTAR SIGNAT PER LES TRES PARTS, ESTUDIANT, EMPRESA I UNIVERSITAT.

 

 

 • GUIA per a la signatura per l'UACLOUD. S'han de facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL, normalment només data d'inici i finalització. Una vegada validada la pràctica s'avisarà perquè les tres parts (estudiant i tutors) signen l'acord electrònic.
 • ANNEX al conveni Universitat - Empresa/Institució, que se signarà en paper sol en cas que no es puga signar digitalment.
 • ANNEX HORARI, que l'o l'estudiant haurà de lliurar a la tutora o tutor acadèmic perquè et done el vistiplau. EN CAP CAS SUBSTITUEIX A l'ACORD DE PRÀCTIQUES I NO TÉ VALIDESA SEGONS EL PROCEDIMENT ESTABLIT PER LA UA.

 

 •  AL FINALITZAR

 

 

 • El tutor o la tutora en l'empresa avaluarà emplenant l'IMPRÈS D'AVALUACIÓ i el farà arribar al tutor o tutora de la UA.
 • L'estudiant lliurarà la memòria de pràctiques al tutor o a la tutora acadèmic/a.
 • L'estudiant emplenarà l'enquesta de l'UACloud ( Pràctiques en empresa, Qüestionari, Contestar ). La confirmació de la realització de l'enquesta de pràctiques es rep en l'adreça electrònica alu.ua.es
 • El professorat responsable de l'assignatura qualificarà l'acta de l'assignatura.

 

 • ASSEGURANCES
 • Menor de 28 anys: cobertura del segur escolar bàsic obligatori, que ve inclòs en la teua matrícula ordinària.
 • Major de 28 anys: obligació de subscriure una assegurança que et cobrisca  durant les teues pràctiques. Per a això hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant. En el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula, subscriurem l'assegurança de menor import.
 • La Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques curriculars i extracurriculars en empreses i institucions d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Alumnat. 

Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil. Contractació d'assegurances.

 •  RECONEIXEMENTcrèdits
 • Es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència professional o per pràctiques extracurriculars d'altres programes.