Optativa Biologia, Ciències del Mar, Física, Geologia, Matemàtiques i Química Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Optativa Biologia, Ciències del Mar, Física, Geologia, Matemàtiques i Química

 

 • MATRÍCULA
 • No matriculable per l'UACloud, la matrícula de l'assignatura se sol·licitarà en el termini general de matrícula a través d'OPEMIL, segons el procediment que s'anunciarà a principi de curs. Es matricularà una vegada assignada la pràctica. 
 • SOLICITUD DE CENTRO
 • S'anunciarà el procediment de sol·licitud de centre de pràctiques i terminis a l'inici del curs. La sol·licitud es farà preferiblement per l'UACloud.
 • GUIA PER A SOL·LICITAR CENTRE per l'UACloud (es pot consultar l'oferta una vegada feta la matrícula). Dates provisionals per a sol·licitar centre: del 3 al 20 de setembre per a les pràctiques del primer semestre.
 • FORMULARI de sol·licitud PRIMER SEMESTRE si no has fet la sol·licitud per l'UACloud (obert del 16 al 25 de setembre). Oferta curs 2019-20, només consulta
  • FORMULARI SEGON SEMESTRE (termini al novembre)
 • ASSIGNACIÓ DE CENTRE: la Coordinació de Pràctiques assignarà els centres i la tutoria acadèmica. L'assignació de l'entitat col·laboradora es farà mitjançant un procés de selecció en cas de ser necessari. La baremació per a l'assignació de les pràctiques, quan les sol·licituds superen l'oferta de places, s'efectuarà sobre 5 punts (2 punts estaran relacionats amb les qualificacions d'itinerari segons l'afinitat amb l'activitat de l'empresa;  2 punts estaran associats a la mitjana de l'expedient; i el punt restant estarà associat a la justificació de l'opció triada). 
 • OPEMIL contactarà amb cada estudiant per a sol·licitar les dades necessàries per a fer l'acord de pràctiques.
 • Assignació de tutoria acadèmica de l'àrea més afí al contingut de la pràctica d'entre les i els inscrits en la BORSA (pendent actualització)
 • PROPOSTA DE CONVENI NOU: enviar contacte de l'empresa a qualitat.ciencies@ua.es 
  • Una vegada signat per l'entitat i per la UA, es podrà fer l'acord de l'o de l'estudiant. L'empresa pot assignar l'oferta a l'estudiant que haja promogut el conveni.
 • ABANS DE COMENÇAR

ABANS DE COMENÇAR EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES L'ACORD HA D'ESTAR SIGNAT PER LES TRES PARTS, ESTUDIANT, EMPRESA I UNIVERSITAT.

 

 

 • GUIA per a la signatura per l'UACLOUD. S'han de facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL (dates d'inici i fi, tutors/es). Una vegada validada la pràctica s'avisarà perquè les tres parts (estudiant i tutors) signen l'acord electrònic.
 • ANNEX al convenio Universitat - Empresa/Institució, que se signarà en paper sol en cas que no es puga signar digitalment.
 • PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (PAC): s'ha de presentar, a més, l'imprès d'inscripció per a fa la matrícula segons el nombre d'hores de la pràctica. La matrícula de les  PAC no es paga i no apareix en el vostre expedient del Grau però es qualifica amb nota.

Algunes empreses o institucions requereixen un procediment especial. En aquest cas, l'OPEMIL facilitarà els documents pertinents.

 •  AL FINALITZAR

 L'avaluació es podrà fer en paper o a través de la targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA de l'UACloud.

 

PER L'UACLOUD:

 

 • El tutor o la tutora en l'empresa avaluarà emplenant el FORMULARI D'AVALUACIÓ de Pràctiques en empresa de l'UACloud. GUIA.
 • L'estudiant lliurarà la memòria de pràctiques al tutor o a la tutora acadèmic/a o la pujarà a Pràctiques en empresa de l'UACloud.
 • El tutor o la tutora de la UA posarà la nota en Pràctiques en empresa de l'UACloud. GUIA.

 

 

EN PAPER:

 

 • El tutor o la tutora en l'empresa avaluarà emplenant l'IMPRÈS D'AVALUACIÓ i ho farà arribar al tutor o tutora de la UA.
 • L'estudiant lliurarà la memòria de pràctiques al tutor o a la tutora acadèmic/a. 
 • El tutor o la tutora de la UA avaluarà emplenant l'IMPRÈS D'AVALUACIÓ i ho facilitarà a OPEMIL.
 • EN TOTS ELS CASOS: L'estudiant emplenarà l'enquesta de l'UACloud ( Pràctiques en empresa, Qüestionari, Contestar). La confirmació de la realització de l'enquesta de pràctiques es rep en l'adreça electrònica alu.ua.es
 • El/la coordinador/a de titulació signarà l'acta de l'assignatura corresponent.

 

Teniu disponible una guia de contingut bàsic de la memòria però recordeu que les indicacions precises us les han de proporcionar les i els tutors acadèmics abans de començar la pràctica.

 

GUIA ORIENTATIVA PER ELABORAR LA MEMÒRIA

 

 • ASSEGURANCES
 • Menor de 28 anys: cobertura del segur escolar bàsic obligatori, que ve inclòs en la teua matrícula ordinària.
 • Major de 28 anys: obligació de subscriure una assegurança que et cobrisca  durant les teues pràctiques. Per a això hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant. En el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula, subscriurem l'assegurança de menor import.
 • La Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques curriculars i extracurriculars en empreses i institucions d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Alumnat. 

Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil. Contractació d'assegurances.

 •  RECONEIXEMENT de crèdits
 • Es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència professional o per pràctiques extracurriculars d'altres programes.