Gastronomia i Arts culinàries Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Gastronomia i Arts culinàries

 

 • MATRÍCULA

 

 • la matrícula de l'assignatura de pràctiques es farà per campus virtual en el període ordinari assignat. 
 • SOL·LICITUD DE CENTRE
 • S'informarà del procediment de sol·licitud de centre de pràctiques i terminis a l'inici del curs.
 • GUIA PER A SOL·LICITAR CENTRE per l'UACloud (es pot consultar l'oferta una vegada feta la matrícula)
 • FORMULARI de sol·licitud (inactiu)
 • El o la responsable de l'assignatura assignarà els centres de pràctiques i la tutoria acadèmica. OPEMIL contactarà amb cada estudiant per a sol·licitar les dades necessàries per a fer l'acord de pràctiques. L'assignació es farà segons nota mitjana i entrevista personal. Les i els estudiants que hagen promogut un conveni tindran preferència sobre la plaça o places oferides.
 • PROPOSTA DE CONVENI NOU: enviar contacte de l'empresa a qualitat.ciencies@ua.es 
  • Enviem a l'empresa el formulari VULL OFERTAR PRÀCTIQUES perquè faça l'oferta i signe el conveni. 
  • Una vegada signat per l'entitat i per la UA, es podrà fer l'acord de l'o de l'estudiant. L'empresa pot assignar l'oferta a l'estudiant que haja promogut el conveni.
 • ABANS DE COMENÇAR

ABANS DE COMENÇAR EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES L'ACORD HA D'ESTAR SIGNAT PER LES TRES PARTS, ESTUDIANT, EMPRESA I UNIVERSITAT.

 

 

 • GUIA per a la signatura per l'UACLOUD. S'han de facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL (dates d'inici i fi, tutors/es). Una vegada validada la pràctica s'avisarà perquè les tres parts (estudiant i tutors) signen l'acord electrònic.
 • ANNEX al conveni Universitat - Empresa/Institució, que se signarà en paper sol en cas que no es puga signar digitalment.
 •  AL FINALITZAR

 

 

 • El tutor o la tutora en l'empresa avaluarà:
  • Emplenant l'IMPRÈS D'AVALUACIÓ, que farà arribar al tutor o tutora de la UA.
  • Avaluant per UAClou>Pràctiques en empresa
 • L'estudiant lliurarà la memòria de pràctiques al tutor o a la tutora acadèmic/a.
 • L'estudiant emplenarà l'enquesta de l'UACloud ( Pràctiques en empresa, Qüestionari, Contestar ). La confirmació de la realització de l'enquesta de pràctiques es rep en l'adreça electrònica alu.ua.es
 • El professorat responsable de l'assignatura qualificarà l'acta de l'assignatura.

 

 • ASSEGURANCES
 • Menor de 28 anys: cobertura del segur escolar bàsic obligatori, que ve inclòs en la teua matrícula ordinària.
 • Major de 28 anys: obligació de subscriure una assegurança que et cobrisca  durant les teues pràctiques. Per a això hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant. En el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula, subscriurem l'assegurança de menor import.
 • La Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques curriculars i extracurriculars en empreses i institucions d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Alumnat. 

Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil. Contractació d'assegurances

 •  RECONEIXEMENTS de crèdits
 • Es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència professional o per pràctiques extracurriculars d'altres programes.