Programa SICUE-Sèneca Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Programa SICUE-Sèneca

 

1. INFORMACIÓ GENERAL

El programa de mobilitat Sicue/Sèneca permet els estudiants universitaris espanyols realitzar una part dels seus estudis en una universitat diferent de la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament.

2. CONVOCATÒRIA, REQUISITS, SOL·LICITUDS I ASSIGNACIÓ DE PLACES

 • Convocatòria: Es publica durant el mes de febrer del curs anterior a l'estada. Pots consultar-la en la web del Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat
 • Requisits: Un mínim de 60 crèdits aprovats.
 • Sol·licitud: Es realitza a través de l'UACloud, en l'apartat Mobilitat, i l'assignació de places es realitza en funció de la nota mitjana de l'expedient.

3. UNIVERSITATS SICUE

Pots consultar les universitats sòcies per titulació.

4. RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES

 • RECONEIXEMENT PER OBLIGATÒRIES I OPTATIVES PRÒPIES DEL TEU PLA

Pots consultar les convalidacions que s'han realitzat fins ara en aquesta taula de reconeixements.

En cas que vulgues convalidar per alguna obligatòria o optativa específica que no es trobe en la taula hauràs de consultar-ho amb el/la tutor/a académic@ de mobilitat de la teua titulació. Si et dóna el vistiplau inclouràs aqueixes assignatures en fer la proposta d'estudis o learning agreement.

 • RECONEIXEMENT PER ASSIGNATURES OPTATIVES DE MOBILITAT

Les assignatures que curses en la universitat de destinació que no tinguen equivalència per assignatures del teu pla d'estudis de la UA es poden incorporar al teu expedient com a assignatures anomenades "OPTATIVES DE MOBILITAT". En el teu expedient figuraran amb el nom real de l'assignatura cursada en la universitat de destinació, i serà considerada una optativa més a l'efecte de superació de crèdits.

Los códigos de las asignaturas optativas de movilidad, para cumplimentar tu learning agreement así como para matricularte en automatrícula, dependen del número de créditos de las asignaturas de destino, y serían estos:

  • Para asignaturas de 1 ects: 401, 411, 421 431, etc.,
  • Para asignaturas de 2 ects: 402, 412, 422, 432, etc.
  • Así sucesivamente (405, 406, etc en función del número de créditos de destino) hasta llegar a asignaturas de 10 ects: 410, 420, 430, 440, etc.

Como máximo se pueden incorporar asignaturas de 10 ects. En el caso de que alguna asignatura tenga más de 10 ects, deberás combinar dos asignaturas de movilidad. Por ejemplo: para una asignatura de 12 ects, pondremos dos asignaturas de 6 ects: 406 y 416; o bien: 410 y 402.

5. REALITZACIÓ DE TFG EN UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

En aquest cas, el treball de recerca ha d'estar inclòs en l'acord acadèmic o learning agreement igual que qualsevol altra assignatura.

 1. Cerca en la web de la universitat de destinació les línies d'investigació d'interès. Contacta amb el coordinador Sicue corresponent d'aquesta universitat o amb el professor/investigador responsable per a sol·licitar la realització del treball de recerca.
 2. El TFG en la universitat de destinació haurà de tenir una càrrega de treball i nombre de crèdits similar al del teu pla d'estudis en la UA (18 ects), i el sistema d'avaluació d'avaluació en la universitat de destinació haurà de constar d'una part d'exposició oral i una altra part de redacció del projecte.
 3. Si el TFG en destinació compleix amb aquests criteris es respectarà la nota obtinguda en la universitat de destinació que s'incorporarà al teu expedient de la UA.

Del Treball de Fi de Grau has de matricular-te normalment a través del Campus Virtual, en la data ordinària de matrícula.

6.REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

Es poden sol·licitar sempre que la facultat de la universitat de destinació dispose d'una assignatura similar i aparèixer en l'acord acadèmic o learning agreement.

 

7. ACORD ACADÈMIC

L'acord acadèmic o learning agreement és una proposta d'assignatures que cursaràs en la universitat de destinació. S'emplena on-line, a través del teu UACloud. Els tutors acadèmics t'assessoraran en cas de dubte per a redactar la teua proposta d'estudi/learning agreement.

Consulta ací les instruccions d'emplenament de l'Acord Acadèmic (learning agreement)

Una vegada completat l'acord li dónes al botó "Enviar". El/la Coordinador/a estudiarà la teua proposta i la validarà o et demanarà que realitzes alguna modificació.

Data límit d'enviament del learning agreement:
 • Per a tots els estudiants:
  • Proposta d'Acord: Fins al 8 de setembre de 2020.
  • Modificació de l'Acord (1r termini): Del 21 de setembre al 15 d'octubre de 2021.
 • Per a estudiants del segon semestre, o anuals que desitgen afegir assignatures del segon semestre:
  • Modificació de l'Acord (2º termini): Del 7 al 31 de gener de 2021.

8. PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

 

 • La matrícula se realizará a través de la aplicación de Automatrícula del UACloud, como de costumbre:
 1. Selecciona el tipo de matrícula 62: ALUMNOS PROPIOS DE MOVILIDAD, al inicio de la AUTOMATRÍCULA, en la pantalla "Tipos de Matrícula". De esta manera no se te aplicará la Normativa de Permanencia durante el curso de la movilidad, ni el mínimo de créditos a matricular, con la excepción de los requerimientos para matricular el TFG, que sí serán exigibles.
 2. Selecciona las asignaturas que cursarás durante el curso 2020-21.
 3. Una vez seleccionadas las asignaturas, en la pantalla "Grupos" tendrás que marcar la casilla "Programa de Movilidad (en otra universidad) " en todas aquellas asignaturas que has incluido en el Learning Agreement y que curses en tu movilidad en la universidad de destino : tanto en las que se reconocen por asignaturas ordinarias de tu plan de estudios, como en las Asignaturas Optativas de Movilidad o códigos 400.
 4. Recuerda que es muy importante que el  nombre y el código de las asignaturas del learning y de la matrícula coincidan.
 5. Del resto de asignaturas que curses en la UA, debes matricularte normalmente.

 Recorda que has de matricular-te d'almenys 24 crèdits a cursar durant la mobilitat, si eres d'estada semestral, i de 45 crèdits si eres d'estada anual.

 

9. RESUM DE TRÀMITS

 

ABANS DE L'INTERCANVI
 • Enviar Proposta de Learning Agreement al teu tutor/a académic@ (online, via UACloud).
 • Matrícularte a través de l'Automatrícula de la teua UACLOUD.
DURANT L'INTERCANVI

 

 • Signatura del learning agreement per universitat de destinació i enviar-ho a la UA.
 • Modificació del Learning Agreement en cas necessari (Disposes d'un mes des de la teua arribada per a fer les modificacions pertinents)
 • Modificació de la teua matrícula de la UA si és necessari (en cas que modifiques el learning agreement).
 • Certificat d'arribada a destinació: adjunt a un e-mail a studyabroad@ua.es
DESPRÉS DE L'INTERCANVI

 

 • Lliurament del learning agreement definitiu (signat i segellat per totes dues universitats)
 • Lliurament de Certificat de notes.