Programa SICUE-Sèneca Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Programa SICUE-Sèneca

equipaje

 

1. INFORMACIÓ GENERAL

El programa de mobilitat Sicue/Sèneca permet als estudiants universitaris espanyols  realitzar una part dels seus estudis en una universitat diferent de la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament.

2. CONVOCATÒRIA, REQUISITS, SOL·LICITUDS I ASSIGNACIÓ DE PLACES

 • Requisits: Un mínim de 60 crèdits aprovats.
 • Sol·licitud: Es realitza a través de l'UACloud, en l'apartat Mobilitat, i l'assignació de places es fa segons la nota mitjana d'expedient.

3. UNIVERSITATS SICUE

Pots consultar les universitats sòcies per titulació.

4. RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES

 • RECONEIXEMENT PER OBLIGATÒRIES I OPTATIVES PRÒPIES DEL TEU PLA

Pots consultar les convalidacions que s'han realitzat fins ara en aquesta taula de reconeixements.

En cas que vulgues convalidar per alguna obligatòria o optativa específica que no es trobe en la taula hauràs de consultar-ho amb la tutora o el tutor acadèmic de mobilitat de la teua titulació. Si et dóna el vistiplau inclouràs aqueixes assignatures en fer l'acord Sicue o learning agreement. 


 • RECONEIXEMENT PER ASSIGNATURES OPTATIVES DE MOBILITAT

Les assignatures que curses en la universitat de destinació que no tinguen equivalència per assignatures del teu pla d'estudis de la UA es poden incorporar al teu expedient com a assignatures anomenades "OPTATIVES DE MOBILITAT". En el teu expedient figuraran amb el nom real de l'assignatura cursada en la universitat de destinació, i serà considerada una optativa més a l'efecte de superació de crèdits.5. REALITZACIÓ DE TFG EN UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

En aquest cas, el treball de recerca ha d'estar inclòs en l'acord acadèmic o learning agreement igual que qualsevol altra assignatura.

 1. Cerca en la web de la universitat de destinació les línies de recerca d'interès. Contacta amb el coordinador Erasmus corresponent d'aquesta universitat o amb el professor/investigador responsable per a sol·licitar la  realització del treball de recerca.
 2. El TFG en la universitat de destinació haurà de tenir una càrrega de treball i nombre de crèdits similar al del teu pla d'estudis en la UA (18 ects), i el sistema d'avaluació d'avaluació en la universitat de destinació haurà de constar d'una part d'exposició oral i una altra part de redacció del projecte.
 3. Si el TFG en destinació compleix aquests criteris es respectarà la nota obtinguda en la universitat de destinació que s'incorporarà al teu expedient de la UA.

Del Treball de finalització de Grau has de matricular-te normalment a través del Campus Virtual, en la data ordinària de matrícula.

6. REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

Es poden sol·licitar sempre que la facultat de la universitat de destinació dispose d'aqueixa assignatura, i han d'incorporar-se a l'acord acadèmic.

7. ACORD ACADÈMIC

El learning agreement o acord acadèmic és una proposta d'assignatures que cursaràs en la universitat de destinació. S'emplena on-line, a través del teu UACloud. Els tutors acadèmics t'assessoraran en cas de dubte per a redactar la teua proposta d'estudi/learning agreement.

Consulta ací les instruccions d'emplenament de l' Acord Acadèmic (learning agreement)

Una vegada completat el L.A prem el botó "Enviar". El coordinador o coordinadora estudiarà la teua proposta i la validarà o et demanarà que hi faces alguna modificació.


8. PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Recorda que has de matricular-te d'almenys 24 crèdits per cursar durant la mobilitat, si eres d'estada semestral, i de 45 crèdits si eres d'estada anual, excepte si te'n queden menys per a finalitzar el Grau.

 

VIA UA-CLOUD en la cita d'automatrícula  que se t'assigne: Recorda seleccionar en "Tipus de Matrícula": Alumnes propis de mobilitat abans de finalitzar l'automatrícula. D'aquesta manera el programa et deixarà validar la matrícula encara que no arribes al mínim de crèdits requerit.
 • De las asignaturas que curses en la UA durante el curso, y que no hagas en movilidad.
 • De las asignaturas de tu plan de estudios obligatorias u optativas específicas que se convaliden por asignaturas extranjeras (PERO NO de optativas de movilidad: 400) Deben figurar en el learning agreement.

 VIA OPEMIL

Et matricula el personal de l'Opemil

 •  De les Assignatures Optatives de Mobilitat (codis 400), és a dir, les que no tinguen equivalent en el teu pla d'estudis, et matricularem en l'Opemil. Han de figurar en el learning agreement.
 • Per a fer-ho has d'enviar el teu learning agreement abans del 31 d'octubre en cas de mobilitat en el primer semestre o anual, o si sol·licites beca,  i abans del 31 de gener en cas de mobilitat de segon semestre.


9. RESUM DE TRÀMITS

 

ABANS DE L'INTERCANVI
 • Enviar Proposta de Learning Agreement al tutor/a acadèmic/a (en línia, via UACloud).
 • Matricular-te via UA Cloud si és necessari.
DURANT L'INTERCANVI

 

 • Signatura del learning agreement per universitat de destinació i enviar-lo a la UA.
 • Modificació del Learning Agreement en cas necessari (Disposes d'un mes des de l'arribada per a fer les modificacions pertinents)
 • Modificació de la teua matrícula de la UA si és necessari (en cas que modifiques el learning agreement).
 • Certificat d'arribada a destinació: adjunt a un e-mail studyabroad@ua.es
DESPRÉS DE L'INTERCANVI

 

 • Lliurament del learning agreement definitiu (signat i segellat per ambdues universitats)
 • Lliurament de Certificat de notes.