Programa Erasmus Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Dublin
mapa europa

Programa Erasmus


 

Informació general sobre el programa Erasmus KA103

Per mitjà d'aquesta convocatòria l'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats  europeas amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants.

 

1. Convocatòria

Recorda que existeixen dues convocatòries Erasmus per curs acadèmic:
 • La primera convocatòria es publica durant el mes de desembre del curs acadèmic anterior al de l'estada. Es pot sol·licitar plaça per al primer o segon semestre, o plaça anual segun l'oferta de la universitat de destinació.
 • La segona convocatòria es publica durant el mes de setembre del curs en el qual es desenvolupa l'estada. En aquest cas, solament es pot sol·licitar plaça per al segon semestre del curs. Les places oferides  seran les que hagen quedat vacants.
Consulta l'última convocatòria.

 2. Requisits

 • Estar matriculat en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'intercanvi, i a més:
 • Tenir superat un mínim de 60 crèdits (superats a l'inici  del curs anterior a l'intercanvi)
 • Requisit lingüístic: L'especifique la convocatòria depenent de la destinació que sol·licites (sol ser com a mínim un nivell B1de anglès o de l'idioma de docència). Has de tenir-ho acreditat durant el termini de presentació de sol·licituds. Consulta com obtenir l'acreditació lingüística.

3. Sol·licituds i institucions de destinació

 • A través del teu UACloud, emplenant el formulari disponible en la carpteta "Mobilitat".
 • Pots triar un màxim de 10 destinacions per ordre de preferència, sempre que tingues acreditat el requisit lingüístic que s'exigeix en cada cas.
 • Els Centres, en atenció a les seues característiques i l'interès dels seus projectes de mobilitat, podran atorgar fins a dos punts en funció dels seus propis criteris. En el cas de la Facultat de Ciències, aquests criteris seran els següents.
 CRITERIS
  Especial adequació de la Universitat de destinació a la titulació que s'està estudiant en la UA: 1 PUNT
Mèrits relacionats amb internacionalització: 1) participació en Tallers Internacionals, 2) haver fet pràctiques a l'estranger o qüestions similars, 3) pertànyer al grup LLAURA (Alt Rendiment Acadèmic), tant en el curs acadèmic en el qual se sol·licite la mobilitat Erasmus, com en l'immediatament anterior, 4) haver cursat assignatures amb docència en anglès si la titulació no té grup LLAURA, mínim de dues assignatures de 6 crèdits ECTS: 1 PUNT

 

Pots consultar les institucions de destinació i informació sobre el seu catàleg d'assignatures ací.

4. Reconeixement d'assignatures i crèdits

 •  RECONEIXEMENT PER OBLIGATÒRIES I OPTATIVES PRÒPIES DEL TEU PLA D'ESTUDIS:
Pots consultar les convalidacions que s'han realitzat fins ara en aquesta taula de reconeixements.
En cas que vulgues convalidar per alguna obligatòria o optativa específica que no es trobe en la taula hauràs de consultar-ho amb el/la tutor/a de mobilitat de la teua titulació. Si et dóna el vistiplau inclouràs aqueixes assignatures en fer la proposta d'estudis o learning agreement.

 

 • RECONEIXEMENT PER ASSIGNATURES OPTATIVES DE MOBILITAT
Les assignatures de la universitat de destinació que no tinguen equivalència per assignatures del teu pla d'estudis de la UA es poden incorporar al teu expedient com a assignatures anomenades "OPTATIVES DE MOBILITAT". En el teu expedient figuraran amb el nom real de l'assignatura cursada en la universitat de destinació, i serà considerada una optativa més a l'efecte de superació de crèdits.
Els codis de les assignatures optatives de mobilitat, per a emplenar el teu learning agreement així com per a matricular-te en automatrícula, depenen del nombre de crèdits de les assignatures de destinació, i serien aquests:
 • Per a assignatures de 1 ects: 401, 411, 421, 431, etc
 • Per a assignatures de 2 ects: 402, 412, 422, 432, etc
 • Així successivament (405, 406, etc... en funció del nombre de crèdits de destinació) fins a arribar a assignatures de 10 ects: 410, 420, 430, 440, etc.
Com a màxim es poden incorporar assignatures de 10 ects. En el cas que alguna assignatura tinga més de 10 ects, hauràs de combinar dues assignatures de mobilitat. Per exemple: per a una assignatura de 12 ects, posarem dues assignatures de 6 ects: 406 i 416; o bé: 410 i 402.
 • Per a obtenir l'equivalència a ECTS des d'universitats que no utilitzen aquest sistema (Regne Unit, Mobilitat No Europea, etc...) consulta aquest apartat: EQUIVALÈNCIA DE CRÈDITS


5. Learning agreement

El learning agreement és una proposta d'assignatures que cursaràs en la universitat de destinació. S'emplena online, a través d'UACloud. Els tutors acadèmics t'assessoraran en cas de dubte per a redactar la teua proposta d'estudi/learning agreement.

Consulta ací lesi nstrucciones d'emplenament del learning agreement.

Una vegada completat el L.A li dónes al botó "Enviar". El/la Coordinador/a estudiarà la teua proposta i la validarà o et demanarà que realitzes alguna modificació.

Data límit d'enviament del learning agreement:

 • Per a tots els estudiants
  • Proposta de learning agreement: Fins al 8 de setembre de 2020.
  • Modificació de learning agreement (1r termini): Del 21 de setembre al 31 d'octubre de 2020.
 • Per a estudiants del segon semestre, o anuals que modifiquen assignatures del segon semestre:
  • Modificació de learning agreement (2º termini): Del 7 al 31 de gener de 2021.

 

6. Com i quan matricular-te

 

La matrícula es realitzarà a través de l'aplicació d'Automatrícula de l'UACloud, com de costum:

 1. Selecciona el tipus de matrícula 62: ALUMNES PROPIS DE MOBILITAT, a l'inici de l'AUTOMATRÍCULA, en la pantalla "Tipus de Matrícula". D'aquesta manera no se t'aplicarà la Normativa de Permanència durant el curs de la mobilitat, ni el mínim de crèdits a matricular, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí que seran exigibles.
 2. Selecciona les assignatures que cursaràs durant el curs 2020-21.
 3. Una vegada seleccionades les assignatures, en la pantalla "Grups" hauràs de marcar la casella "Programa de Mobilitat (en una altra universitat) " en totes aquelles assignatures que has inclòs en el Learning Agreement i que curses en la teua mobilitat en la universitat de destinació : tant en les quals es reconeixen per assignatures ordinàries del teu pla d'estudis, com en les Assignatures Optatives de Mobilitat o codis 400.
 4. Recorda que és molt important que el  nom i el codi de les assignatures del learning i de la matrícula coincidisquen.
 5. De la resta d'assignatures que curses en la UA, has de matricular-te normalment.

 

Recorda que has de matricular-te de, almenys, 12 crèdits a cursar durant la mobilitat, si eres d'estada semestral, i de 24 crèdits si eres d'estada anual

7. Realització de TFG en la universitat de destinació

  En aquest cas, el treball de recerca ha d'estar inclòs en el learning agreement igual que qualsevol altra assignatura.

 • Cerca en la web de la universitat de destinació les línies d'investigació d'interès. Contacta amb el coordinador Erasmus de la universitat de destinació o amb el professor/investigador responsable per a sol·licitar la realització  del treball de recerca.
 • El TFG en la universitat de destinació haurà de tenir una càrrega de treball i nombre de crèdits similar al del teu pla d'estudis en la UA (18 ects), i el sistema d'avaluació d'avaluació en la universitat de destinació haurà de constar d'una part d'exposició oral i una altra part de redacció del projecte.
 • Si el TFG en destinació compleix amb aquests criteris es respectarà la nota obtinguda en la universitat de destinació que s'incorporarà al teu expedient de la UA.
 • Del Treball de Fi de Grau has de matricular-te normalment a través del Campus Virtual, en la data ordinària de matrícula.

 

8. Realització de Pràctiques Externes en la Universitat de destinació

Es poden sol·licitar sempre que la facultat de la universitat de destinació dispose d'una assignatura similar i han d'aparèixer en l'acord d'aprenentatge.

9. Equivalència de qualificacions

Les següents taules seran aplicable als estudiants de la Facultat de Ciències que es troben sota un programa de mobilitat (Erasmus, Global, Mobilitat No Oficial, etc…) amb la finalitat d'obtenir l'equivalència al sistema espanyol de les qualificacions obtingudes en les respectives universitats de destinació.
Equivalències

10. Resum de tràmits a realitzar


ABANS DE L'INTERCANVI
 •     Enviar Proposta de Learning Agreement al teu tutor/a académic@ (online, via UACloud).
 •     Matricularte en la teua data de matrícula a través de l'Automatrícula.
DURANT L'INTERCANVI
 •    Signatura del learning agreement per universitat de destinació i enviar-ho a la UA.
 •    Modificació del Learning Agreement en cas necessari (Disposes d'un mes des de la teua arribada per a fer-hi les modificacions pertinents)
 •    Modificació de la teua matrícula de la UA si és necessari (en cas que modifiques el learning agreement).
DESPRÉS DE L'INTERCANVI
 •     Lliurament del learning agreement definitiu (signat i segellat per totes dues universitats)
 •     Lliurament de Certificat de notes.