Mobilitat Global Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Mobilitat Global

mundo
Manhattan

 

1. Informació general i requisits

Per mitjà d'aquesta convocatòria a l'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en Universitats no europees amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants.

 • Convocatòria: Es publica durant el mes de novembre del curs acadèmic anterior al de l'estada. Si, una vegada resolta aquesta convocatòria, quedaren places vacants, es publicaria una segona convocatòria durant el mes de març.
 • Requisits:
  • Tenir superats 60 crèdits en el termini de presentació de sol·licituds.
  • Requisit lingüístic: El que especifique la convocatòria depenent de la destinació que sol·licites. Com a regla general, per a universitats d'EUA hauràs d'acreditar com a mínim un B2 d'Inglés, i en alguns casos fins a un C1. Consulta com obtenir l'acreditació lingüística.

Tota la informació més detallada la trobaràs en la convocatòria corresponent.

2. Universitats de destinació

Pots consultar les destinacions oferides per titulació ací.

3. Reconeixement d'assignatures i Equivalència de qualificacions

 • RECONEIXEMENT PER OBLIGATÒRIES I OPTATIVES PRÒPIES DEL TEU PLA

Pots consultar les convalidacions que s'han realitzat fins ara en aquesta taula de reconeixements.

En cas que vulgues convalidar per alguna obligatòria o optativa específica que no es trobe en la taula hauràs de consultar-ho amb el/la tutor/a de mobilitat de la teua titulació. Si et dóna el vistiplau inclouràs aqueixes assignatures en fer la proposta d'estudis o learning agreement. 

 • RECONEIXEMENT PER ASSIGNATURES OPTATIVES DE MOBILITAT

Les assignatures que curses en la universitat de destinació que no tinguen equivalència per assignatures del teu pla d'estudis de la UA es poden incorporar al teu expedient com a assignatures cridades "OPTATIVES DE MOBILITAT". En el teu expedient figuraran amb el nom real de l'assignatura cursada en la universitat de destinació, i serà considerada una optativa més a l'efecte de superació de crèdits.

Per a obtenir l'equivalència a ects dels crèdits que curses en la universitat de destinació, consulta aquest enllaç.

4. Proposta d'estudis (Learning agreement)

Els tutors acadèmics t'assessoraran en cas de dubte per a redactar la teua proposta d'estudi/learning agreement.

El learning agreement és una proposta d'assignatures que cursaràs en la universitat de destinació. S'emplena on-line, a través del teu UACloud.

Consulta ací les instruccions d'emplenament del learning agreement.

Una vegada completat el L.A li dónes al botó "Enviar". El/la Coordinador/a estudiarà la teua proposta i la validarà o et demanarà que realitzes alguna modificació.

Data límit d'enviament del learning agreement:
 • Alumnes de primer semestre i anuals: 31 d'octubre de 2018
 • Alumnes de segon semestre: 31 de gener de 2019

No es poden cursar en la universitat de destinació, i per tant no podran formar part de l'acord acadèmic o learning agreement, assignatures suspeses d'altres cursos.

5. Realització de TFG i Pràctiques Externes en la universitat de destinació

S'aplicarà el mateix procediment que per als estudiants del programa Erasmus. Pots consultar-ho ací.

6. Procediment de matrícula

Recorda que has de matricular-te d'almenys 12 crèdits a cursar durant la mobilitat, si eres d'estada semestral, i de 24 crèdits si eres d'estada anual.

 

VIA UA-CLOUD en la cita d'automatrícula  que se t'assigne: Recorda seleccionar en "Tipus de Matrícula": Alumnes propis de mobilitat abans de finalitzar l'automatrícula. D'aquesta manera el programa et deixarà validar la matrícula encara que no arribes al mínim de crèdits requerit.
 • De les assignatures que curses en la UA durant el curs, i que no faces en mobilitat.
 • De les assignatures del teu pla d'estudis obligatòries o optatives específiques que es convaliden per assignatures estrangeres (PERÒ NO d'optatives de mobilitat: 400) Han de figurar en el learning agreement.

 VIA OPEMIL

Et matricula el personal de l'Opemil

 •  De les Assignatures Optatives de Mobilitat (codis 400), és a dir, les que no tinguen equivalent en el teu pla d'estudis, et matricularem en l'Opemil. Han de figurar en el learning agreement.
 • Per a açò has d'enviar el teu learning agreement abans del 31 d'octobre en cas de mobilitat en el primer semestre o anual, o si sol·licites beca, i abans del 31 de gener en cas de mobilitat de segon semestre.

7. Resum de tràmits a realitzar

 

ABANS DE L'INTERCANVI
 • Enviar Proposta de Learning Agreement al teu tutor/a académic@ (online, via UACloud).
 • Matrícularte via UA Cloud si és necessari.
DURANT L'INTERCANVI

 

 • Signatura del learning agreement per universitat de destinació i enviar-ho a la UA.
 • Modificació del Learning Agreement en cas necessari (Disposes d'un mes des de la teua arribada per a fer les modificacions pertinents)
 • Modificació de la teua matrícula de la UA si és necessari (en cas que modifiques el learning agreement).
DESPRÉS DE L'INTERCANVI

 

 • Lliurament del learning agreement definitiu (signat i segellat per ambdues universitats)
 • Lliurament de Certificat de notes.

 

8. Equivalència de qualificacions

Les següents taules seran aplicable als estudiants de la Facultat de Ciències que es troben sota un programa de mobilitat (Erasmus, Global, Mobilitat No Oficial, etc…) amb la finalitat d'obtenir l'equivalència al sistema espanyol de les qualificacions obtingudes en les respectives universitats de destinació.

Equivalències