Mobilitat fora de programa Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Mobilitat fora de programa

¿En què consisteix la Mobilitat fora de Programa?

La normativa de mobilitat d'estudiants de la UA preveu la possibilitat d'efectuar un període de mobilitat en una institució estrangera al marge dels programes "reglats" de mobilitat. Açò vol dir que els estudiants podran proposar projectes propis de mobilitat en les mateixes institucions on ja hagen cursat un període regulat d'estada o en altres universitats.

En aquests casos, serà competència exclusiva de l'alumnat que promoga aquestes iniciatives la gestió de la seua mobilitat i la sol·licitud d'acceptació per part de l'altra universitat. A més, en cap cas, tractant-se d'iniciatives individuals, tindran dret a obtenir subvencions o ajudes econòmiques per a cobrir les seues despeses de matrícula o estada.

¿Què he de fer per a sol·licitar-la?

¿Com es redacta l'Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis?

Una vegada que hi hages sigut admès, hauràs de presentar la teua proposta d'estudis al/la Coordinador/a de Mobilitat de la Facultat, que tindrà competència per a aprovar el projecte de mobilitat i signarà l'Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis, aplicant els mateixos principis que es deriven la normativa erasmus, és a dir: hauràs de cursar com a mínim 12 crèdits si la teua estada és semestral, i 24 si és anual.

  • En cas que les assignatures a cursar en destinació no tinguen una equivalent en el teu pla d'estudis, es podran reconèixer com a Assignatures Optatives de Mobilitat .
  • En cas que alguna o totes les assignatures a cursar en mobilitat sí tinguen equivalent en el teu pla d'estudis  hauràs de parlar amb el teu tutor/a de mobilitat per a reconèixer la convalidació. El/la Coordinador/a de Estudis haurà d'autoritzar-te la convalidació i signar el document de Transferència i Reconeixement de Crèdits, que hauràs de lliurar en l'OPEMIL.

¿Com em matricule?

Hauràs de sol·licitar la matrícula com a visitant en la universitat de destinació, i pagar allí les taxes.
Al setembre del curs següent al que realitzes la mobilitat, sol·licitaràs el Reconeixement d'assignatures cursades en la destinació, per les assignatures de la UA que figuren en el teu acord acadèmic, que se't reconeixeran automàticament.

 En tot cas, si tens algun dubte respecte a tot el procés, pots passar-te per l'OPEMIL i intentarem resoldre'l, o escriure'ns a movilidad.ciencias@ua.es