Saltar apartados

Càmera freda

La càmera freda de la Facultat de Ciències es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Fase II, i està habilitada per a l'emmagatzematge temporal de productes o mostres.

Sol·licitud d'ús de la càmera: per correu electrònic a José Vicente Guardiola Bartolomé (jv.guardiola@ua.es)

  • NORMATIVA D'ÚS DE LA CÀMERA FREDA

Aprovada en Junta de Facultat de 20 de març de 2012 (Descarregar normativa)


Revisada i condicionada de manera adequada per a l'emmagatzematge de mostres, i amb la finalitat d'aconseguir-ne un aprofitament òptim per part dels possibles usuaris de la Facultat, es va aprovar la normativa següent:

1. La càmera freda està habilitada només per a l'emmagatzematge de productes o mostres de laboratori.

2. Totes les mostres o productes que hagen de quedar emmagatzemats, han de ser registrats per l'usuari en els fulls que s'habilitaran per a eixe menester.

3. Les mostres s'han de dipositar en envasos adequats i, en cas que es troben contingudes en tubs, es requerirà una gradilla. A aquest efecte s'han habilitat recipients dins de la càmera per a la col·locació de les mostres.

4. Les mostres han de figurar identificades, i s'ha d'indicar, entre altres dades, el nom de la persona responsable, departament al que pertany i telèfon de contacte. Els usuaris tindran a disposició una fitxa que hauran d'emplenar i que acompanyarà obligatòriament les mostres dipositades en la càmera. Aquesta fitxa inclou, entre altres, el temps d'emmagatzematge previst.

5. La càmera freda s'habilita per a l'emmagatzematge temporal de productes o de mostres mentre dura l'anàlisi o l'experiment. Tan prompte con estiguen acabats, els responsables han de verificar que no queda cap producte en la càmera freda.

6. Si no són retirats en el termini establit en la fitxa, la Facultat de Ciències es reserva el dret de retirar-los.

7. Per a l'accés a la càmera freda s'ha d'arreplegar la clau en la Consergeria de la Fase II de la Facultat, on quedaran registrats les dades de la persona que es fa responsable de la clau.

8. La clau haurà de ser retornada a la consergeria com més prompte millor per a permetre l'ús de la resta d'usuaris.

9.Per a qualsevol dubte o consulta que poguera sorgir en referència a la càmera freda els usuaris podran dirigir-se al personal responsable de les instal·lacions (Jose Vicente Guardiola Bartolomé, e-mail: jv.guardiola@ua.es), el qual s'encarregarà de dur a terme revisions periòdiques del material emmagatzemat i posarà en coneixement dels usuaris responsables qualsevol anomalia que es detecte en l'envasament i/o identificació de les mostres, com tambéde recordar la necessitat de retirar el material quan calga.

10. Quan s'use la càmera per primera volta, l'usuari contactarà amb el personal responsable per a rebre les instruccions que calguen per a un correcte emmagatzematge i etiquetatge de les mostres.

INICI "ESPAIS I INFRAESTRUCTURES"

 

 

Infraestructures de la Facultat de Ciències


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464