Cambra freda Infraestructures de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Infraestructures de la Facultat de Ciències   Infraestructures de la Facultat de Ciències
Infraestructures de la Facultat de Ciències

Cambra freda

La càmera freda de la Facultat de Ciències es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Fase II, i està habilitada per a l'emmagatzematge temporal de productes o mostres.

Per correu electrònic a José Vicente Guardiola Bartolomé (jv.guardiola@ua.es)


1. La càmera freda està habilitada exclusivament per a l'emmagatzematge de productes o mostres de laboratori.

2. Totes les mostres o productes que vagen a quedar emmagatzemats, hauran de ser registrats per l'usuari en les fulles habilitades per a açò.

3. Les mostres es guardaran en envasos adequats i, en el cas d'anar contingudes en tubs, es requerirà una gradilla. A aquest efecte s'han habilitat recipients dins de la càmera per a la col·locació de les mostres.

4. Les mostres estaran degudament identificades, indicant, entre altres dades, el nom de la persona responsable de les mateixes, departament al que pertany i telèfon de contacte. Els usuaris tindran a la seua disposició una fitxa que hauran d'emplenar i que acompanyarà necessàriament a les mostres dipositades en la càmera. Aquesta fitxa inclou, entre uns altres, el temps d'emmagatzematge previst.

5. La càmera freda s'habilita per a l'emmagatzematge temporal de productes o mostres mentre dura la seua anàlisi o l'experiment corresponent. Una vegada finalitzats, els responsables hauran de verificar que no queda cap producte en la càmera freda.

6. Si no són retirats en el termini establit en la fitxa, la Facultat de Ciències es reserva el dret de retirar-los.

7. Per a l'accés a la càmera freda s'haurà d'arreplegar la clau corresponent en la Consergeria de la Fase II de la Facultat, on quedaran degudament registrats les dades de la persona que es fa responsable de la clau.

8. La clau haurà de ser retornada a la consergeria al més prompte possible per a permetre l'ús de la resta d'usuaris.

9.Per a qualsevol dubte o consulta que poguera sorgir en referència a la càmera freda els usuaris podran dirigir-se al personal responsable de les instal·lacions (Jose Vicente Guardiola Bartolomé, e-mail: jv.guardiola@ua.es), el qual s'encarregarà de realitzar revisions periòdiques del material emmagatzemat, posant en coneixement dels usuaris responsables qualsevol anomalia que es detecte en l'envasament i/o identificació de les mostres, així com de recordar-los la necessitat de retirar el material quan siga necessari.

10. Quan es vaja a utilitzar la càmera per primera vegada, l'usuari contactarà amb el personal responsable per a rebre les instruccions necessàries per a un correcte emmagatzematge i etiquetatge de les mostres.