Descobriment biològic del campus de la UA Extensió Universitària Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Extensió Universitària Facultat de Ciències   Extensió Universitària Facultat de Ciències
Extensió Universitària Facultat de Ciències

Descobriment biològic del campus de la UA

Carlos Martín Cantarino - Aula de la Ciència

12 de novembre a les 11:15h. Punt d'eixida: escultura "Dibuixar l'espai" (la mà)
llac ànecs
flor esterlicia
Pinada
llac Mua
Jardin UA
llac Mua1
mà
hangar
Cactus
  • Durada de l'activitat: 2 hores.

El Campus de la Universitat de l'Alacant està reconegut com un dels millors d'Europa per la seua qualitat urbanística i les àmplies i ben dissenyades zones verdes. La varietat d'elements ornamentals, biològics o de caràcter cultural que contenen els espais oberts proporciona nombroses possibilitats des del punt de vista interpretatiu i didàctic que convindria divulgar entre els diversos sectors de la comunitat universitària, no solament com a material docent, sinó també per a ajudar a una millor comprensió i vinculació afectiva a l'espai en què transcorre una gran part de les nostres jornades.

 

En aquesta breu visita guiada proposem donar a conèixer, mitjançant un recorregut relaxat, alguns elements del Campus que considerem d' interès especial per a l'alumnat de Biologia i, especialment, per al de primer curs, ja que il·lustren temes rellevants dels programes d'estudis. També seran exposats alguns exemples de la tasca investigadora en temes biològics desenvolupada per científics de la nostra Facultat.

Amb l'activitat també es pretén donar a conèixer aquest interessant campus a l'alumnat recentment incorporat a la Universitat, amb la finalitat que conega millor el medi el medi on transcorrerà la seua formació biològica, senta que en forma part i sàpia que, si té curiositat i obri els ulls (aspecte essencial de tot científic), en aquest àmbit quotidià trobarà il·lustracions, de vegades sorprenents, de molts dels temes que veurà al llarg de la carrera.

 

Alguns dels temes que seran il·lustrats amb elements del Campus en la visita són:

 

  • La història de la vida en la Terra.
  • L'adaptació al medi dels organismes i la convergència evolutiva.
  • La importància de les expedicions científiques en el desenvolupament de la biologia.
  • El paper històric i actual de les dones en la investigació biològica.
  • Invasions biològiques recents i passades.
  • El paper del biòleg en el benestar social.