Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

El Màster Universitari en Química Mèdica de la Universitat d'Alacant té com a objectiu general formar professionals en l'àmbit de la investigació en Química Mèdica.

El Màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes d'elles de naturalesa interdisciplinària.

Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a l'àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement i facilitar la seua participació en projectes de recerca d'alt nivell, que cada dia requereixen més d'una actuació sinèrgica de diferents grups amb aproximacions experimentals diferents.

L'alumnat es familiaritzarà amb alguna de les diferents línies de recerca que duen a terme els Grups de Recerca implicats en la docència del present Màster.

  • OBJECTIUS DEL MÀSTER:

Per a cada línia d'investigació els objectius generals que es plantegen són:

1. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la química mèdica.

2. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb major rellevància actual en la investigació.

3. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, cercar solucions pràctiques i creatives, com també per a aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la química mèdica.

4. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte de recerca d'elevat nivell.

5. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.

6. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i acte-dirigida.

7. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora mitjançant la realització del Doctorat o per a desenvolupar tasques professionals, en l'àrea de química mèdica, que no requerisquen el títol de doctor.