Perfil d'ingrés i admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés i admissió

 

El perfil de l'estudiant i de l'estudiant del Màster en Paleontologia Aplicada correspon a egressats i egressades que han finalitzat titulacions prèvies de Grau (o Llicenciatura) en l'àmbit de les ciències experimentals i tecnologies afins i que desitgen completar la seua formació mitjançant un Màster amb orientació professional o investigadora en aquests àmbits, amb elevat nivell d'experimentalitat.

1. Tindran accés preferent al Màster en Paleontologia Aplicada els qui ostenten el títol de Grau en Geologia, Biologia o titulacions afins.

2. En segon ordre les persones titulades en la branca de Ciències.

El nivell de l'idioma castellà i/o del valencià ve implícit per a tot l'alumnat que ha estudiat a la Comunitat Valenciana, a Espanya o en paises de parla hispana. Les persones la llengua materna de les quals no fóra l'espanyol hauran de realitzar una prova de nivell o acreditar un nivell mínim de B1.

El nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa serà també el B1, d'acord amb la Taules del Marc Comú Europeu de referència de les Llengües, que l'alumnat podrà acreditar mitjançant els títols corresponents o mitjançant la realització d'un prova.

En el cas que existisca major demanda que places oferides i siga necessari ordenar les sol·licituds d'admissió, la baremación que durà a terme la Comissió Acadèmica del Màster tindrà en compte els següents criteris:

1. Afinitat dels estudis de grau cursats amb el Màster (entre el 40% i 50%).

2. Mitjana de l'expedient acadèmic (entre el 30% i 40%).

3. Currículum vitae presentat, amb justificació documental dels mèrits al·legats (entre el 10% i el 20%).

Uns altres: Coneixements d'idiomes, experiència laboral prèvia, formació complementària en l'àrea d'estudi del Màster, etc.