Perfil d'especialització i professional Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'especialització i professional

 

El màster tindrà una orientació tant professional com a investigadora. Es tracta de proporcionar als estudiants una formació teòrica i experimental avançada en la restauració i gestió del mitjà natural.

És objectiu fonamental d'aquest Màster la formació de professionals en l'àmbit del medi ambient, capaços de desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores de la degradació del mitjà natural, que els egressats tinguen el coneixement científic i les habilitats professionals adequades per a dur a terme activitats professionals reconegudes com a tals pels col·legis professionals, tant d'ambientòlegs com de biòlegs, dins de l'àmbit de la gestió i la restauració del Mitjà Natural.

Més concretament, l'objectiu és formar als seus estudiants perquè tinguen la capacitat per a poder dur a terme les següents activitats:

Amb aquesta finalitat, el Màster disposarà d'una xarxa de contactes amb empreses i administracions del sector, basada en la xarxa d'interaccions ja existent i en l'experiència de les Universitats proponents en la realització de pràctiques en empreses. La llista de contactes inclou, entre unes altres:

El Màster en Gestió i Restauració del Medi Natural també permet l'adquisició de coneixements especialitzats necessaris per a portar a terme una recerca competitiva en temes de restauració i conservació d'ecosistemes.