Requisits d'accés i admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Requisits d'accés i admissió

 

Els estudiants que complisquen els requisits generals d'accés als estudis de Màster, seran admesos en aquest màster conforme als següents requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits:

Haver cursat estudis previs de grau en titulacions d'ensenyaments tècnics o experimentals relacionades amb els objectius del Màster; entre elles: Biologia, Ciències del Mar, Economia, Administració i direcció d'empreses, Dret, o Enginyeries Agrònomes o Pesqueres.

En el cas d'estudiants estrangers aquests hauran d'estar en possessió d'un títol oficial homologable a alguna de les titulacions anteriors, o acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols indicats anteriorment.

A causa del fort component internacional del màster recomanem, a més:

Tindran preferència aquells i aquelles que hagen obtingut una beca competitiva d'un organisme internacional. Per a la resta de places es valorarà:

Estudiants amb necessitats educatives especials:

En les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o major que el 33 per 100, com també per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la normalització educativa plena.