Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

 

El Màster Universitari en Gestió Pesquera Sostenible es desenvolupa a temps complet en dos anys acadèmics. [120 crèdits, d'acord amb el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)].

10 octubre 2017 - 15 juny 2018

Setembre 2018 - juny 2019

 

Els recursos pesquers són una font d'alimentació excel·lent, però, a més, són un motor per a la generació d'ocupació en les zones costaneres.

Segons la FAO el subministrament de peix per a l'alimentació procedent tant de la pesca extractiva (marina i continental) com de l'aqüicultura, proporciona en l'actualitat més del 15% del subministrament total de proteïnes animals. D'altra banda, el comerç internacional de productes pesquers ha tornat a aconseguir una nova cota màxima amb una taxa de creixement anual del 5% en el passat decenni. Aquestes estadístiques, tot i això, no resten importància a la preocupant situació a causa de l'augment de la pressió de la pesca, que provoca l'increment del nombre dels recursos pesquers sobreexplotados i esgotats, però també en recuperació.

En els últims temps s'estan produint importants canvis en el sector pesquer, entre ells:

  1. La demanda creixent i els preus alts del peix, que estan estimulant el creixement de l'esforç pesquer;
  2. El salt tecnològic global que afecta a l'estructura de les flotes i la seua capacitat de pesca;
  3. La defensa del medi ambient, que, igual que en altres sectors, s'ha convertit en una prioritat; i
  4. La creixent importància de la dimensió internacional de la pesca.

L'explotació i gestió de les pesqueres no ha estat, fins a temps molt recents i excepte algunes excepcions, orientada cap a la sostenibilitat dels recursos. No obstant açò avui es fa necessari un nou tipus de gestió amb el qual es responga amb flexibilitat a l'evolució dels recursos pesquers, per a assegurar una explotació estable i sostenible a llarg termini.

Per a disposar i interpretar les dades que fonamenten la gestió, es necessiten experts que posseïsquen una formació multidisciplinària que cobrisca perspectives tan diverses com la biologia, l'economia, la sociologia o el dret, que els permeta valorar i avaluar els recursos pesquers i proposar mesures de gestió mitjançant diferents tècniques com les simulacions matemàtiques, l'estadística, les enquestes, les avaluacions o la negociació.

Resulta, per tant, del màxim interès la formació d'experts que puguen assessorar als actors que conformen el divers món de la pesca: diferents administracions (de nivell local, regional o estatal), pescadors (artesanals o semi-industrials), diferents grups socials (armadors, sindicats, consumidors, transformadors, acuicultores, etc.)

D'altra banda, donat l'àmbit internacional que suposa l'espai marí, es planteja la necessitat d'establir un mètode i llenguatge comú entre els experts dels diversos països que comparteixen les diferents pesqueres.

Aquests són, sens dubte, els grans reptes que aquest Màster en Gestió Pesquera Sostenible ha vingut abordant des de 2004.

 

"International Master programme on Sustainable Fisheries Management"

Bernardo Basurco, Ramón Franquesa & José L. Sánchez Lizaso

Setembre, 2015.

Article publicat en la revista MEDITERRÀNIA de la Universitat d'Alacant.