Perfil d'ingrés i admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés i admissió

 

El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al Màster Universitari en Ciència de Materials per la Universitat d'Alacant és l'acreditació d'alguna de les situacions següents:

- Homologació i declaració d'equivalència de títols i estudis estrangers d'educació superior.

- Convalidacions i adaptacions d'estudis estrangers d'educació superior.

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Màster, regulada en l'article 20 de la Normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant. A banda d'altres, una de les seues funcions serà la de dur a terme la selecció de l'alumnat a l'efecte de l'admissió.
En cas d'estudiants que tinguen necessitats educatives especials que deriven de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

La ponderació dels criteris d'admissió per al supòsit que la demanda supere l'oferta són els següents:

No es considera el desenvolupament de proves d'accés especials.