Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

 

El Màster en Ciència de Materials de la Universitat d'Alacant està plantejat per a oferir una formació especialitzada i avançada en un àrea científica de gran impacte fonamental i tècnic com és la de Materials i, dins de la mateixa, la de Nanomateriales.

El Màster té el seu origen en els cursos de formació del programa de doctorat en Ciència de Materials que s'han vingut impartint des de la dècada dels vuitanta i que han anat evolucionant d'acord amb el gran avanç i increment de la recerca en l'àrea de la Ciència de Materials que es realitza en la Universitat d'Alacant. L'esmentat programa de doctorat va rebre l'any 2004 l'Esment de Qualitat i la versió actual del programa de doctorat conseguió en 2011 l'Esment a l'Excel·lència del Ministeri PEE2011-0051.

 

Principalment, a llicenciats o graduats de titulacions de Ciències com: Química, Enginyeria Química, Física, Enginyeria de Materials, etc.

L'orientació del Màster és la recerca, que proporciona les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora en la realització d'una Tesi Doctoral i capacita per a realitzar activitats de R+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea de Materials.

En la docència del Master en Ciència de Materials participa professorat de quatre departaments de la UA, la qual cosa pot considerar-se com una mostra del caràcter multidisciplinari del Master:

El Master en Ciència de Materials està coordinat per l'INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS (IUMA). @IUMAUA

La relació del Master amb el IUMA pot aportar als estudiants la gran experiència i els contactes (amb la indústria i amb altres centres de recerca) dels grups de recerca que componen l'Institut de Materials d'Alacant.