Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

 

 

El Màster en Ciència de Materials de la Universitat d'Alacant es planteja per a oferir una formació especialitzada i avançada en una àrea científica de gran impacte fonamental i tècnic com és la de Materials i, dins d'aquesta, la de Nanomaterials.

 

El Màster té l'origen en els cursos de formació del programa de doctorat en Ciència de Materials que s'han impartit des de la dècada dels vuitanta i que han evolucionat d'acord amb el gran avanç i l'increment de la investigació en l'àrea de la Ciència de Materials que es desenvolupa en la Universitat d'Alacant. El programa de doctorat esmentat va rebre l'any 2004 l'Esment de Qualitat i la versió actual del programa de doctorat va aconseguir en 2011 l'Esment a l'Excel·lència del Ministeri MEE2011-0051.

  • màster DIRIGIT

Principalment, a llicenciats o graduats de titulacions de Ciències com: Química, Enginyeria Química, Física, Enginyeria de Materials, etc.

  • ORIENTACIÓ

L'orientació del Màster és la investigació, que proporciona les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora en la realització d'una Tesi Doctoral i capacita per a desenvolupar activitats d'I+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea de Materials.

  • OBJECTIUS
  • Facilitar els estudiants una formació de postgrau que cobrisca aspectes bàsics i aplicats de la Ciència dels Materials (també els que s'identifiquen com a nanomaterials).
  • Formar doctors en l'àrea de la Ciència dels Materials que puguen desenvolupar la seua activitat professional en investigació, en el sector industrial o en la docència.
  • Obrir vies l'alumnat per al desenvolupament de la seua activitat professional, aprofitant la ja notable col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la indústria.
  • Facilitar l'alumnat el contacte amb altres Universitats i Centres d'Investigació actius en l'àrea dels Materials.
  • Consolidar i potenciar la investigació científica i tecnològica en l'àrea de la Ciència i la Tecnologia de Materials.
 

El Màster en Ciència de Materials està coordinat per l'INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS (IUMA). @IUMAUA

La relació del Màster amb el IUMA pot aportar als estudiants la gran experiència i els contactes (amb la indústria i amb altres centres d'investigació) dels grups d'investigació que componen l'Institut de Materials d'Alacant.

  • DEPARTAMENTS IMPLICATS EN LA DOCÈNCIA DEL MÀSTER

En la docència del Màster en Ciència de Materials participa professorat de quatre departaments de la UA, la qual cosa pot considerar-se com una mostra del caràcter multidisciplinari del Màster: