Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

El Màster en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat de la Universitat d'Alacant té com a objectiu general formar professionals en l'àmbit de la recerca en Biotecnologia, orientada cap a la salut en un sentit ampli i cap al desenvolupament de processos i productes basats en éssers vius que contribuïsquen a millorar la sostenibilitat en l'ocupació dels recursos naturals.

El Màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda.

Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, i facilitar la seua participació en projectes de recerca d'alt nivell, que cada dia requereixen en major mesurada una actuació sinèrgica de diferents grups de recerca amb aproximacions experimentals diferents.

En conseqüència, la finalitat d'aquest Màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biologia molecular i cel·lular, enginyeria genètica i biologia de sistemes, que els permeta d'una banda desenvolupar recerca biotecnològica bàsica d'excel·lència i per un altre promoure una recerca competitiva aplicada a la salut i a la sostenibilitat en la qual la biotecnologia siga el mitjà principal per a la seua consecució.

 

 

1.- Aprofundir en el coneixement dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular com a base per a descobrir i desenvolupar noves vies d'explotació dels recursos biològics d'una forma més racional i sostenible.

2.- Adquirir les destreses i coneixements pràctics per al treball en el laboratori de Biotecnologia.

3.- Conèixer les tecnologies amb major rellevància actual en la recerca biotecnològica, les seues utilitats i limitacions en el context de la salut i la sostenibilitat.

4.- Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes relacionats amb diferents àmbits de la salut, l'alimentació o el medi ambient, i ser capaç de proposar línies de recerca o actuacions de base biotecnològica per a la cerca de solucions pràctiques, creatives i sostenibles.

5.- Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte de recerca dins de l'àmbit de la Biotecnologia.

6.- Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.

7.- Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i acte-dirigida.

8.- Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del Doctorat o per a desenvolupar tasques professionals, en l'àmbit de la Biotecnologia.