Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

El Màster Universitari en Biomedicina de la Universitat d'Alacant té com a objectiu general formar professionals en l'àmbit de la investigació en Biomedicina.

El Màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i al domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes d'elles de naturalesa interdisciplinària.

Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, com també facilitar la participació d'aquest en projectes d'investigació d'un nivell alt, que cada dia requereixen més una actuació sinèrgica de diversos grups d'investigació amb aproximacions experimentals diverses.

Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les línies d'investigació que duen a terme els grups implicats en la docència del Màster en Biomedicina.

En conseqüència, la finalitat d'aquest Màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biomedicina molecular i cel·lular, que els permeta d'una banda desenvolupar investigació biomèdica bàsica d'excel·lència, i d'altra banda promoure una recerca traslacional competitiva, que contribuïsca a un millor coneixement de l'etiopatogènia i fisiopatologia de de les malalties i a millorar els tractaments.

  • OBJECTIUS DEL MÀSTER:

 

1.- Aprofundir en el coneixement de les causes i els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia de malalties, adquirint una visió integradora.

2.- Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la Biomedicina molecular i cel·lular.

3.- Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb major rellevància actual en la recerca, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties.

4.- Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, cercar solucions pràctiques i saber aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la Biomedicina.

5.- Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte de recerca dins de l'àmbit de la Biomedicina.

6.- Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.

7.- Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i autodirigida.

8.- Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals en l'àmbit de la Biomedicina que no requerisquen un títol de doctor o d'un títol oficial de metge.