Perfil d'ingrés i admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés i admissió

 

Distribució de les places oferides:

En cas d'empat, es prioritzarà a l'alumne que haja cursat la Titulació en menys temps i, en cas de persistir el mateix, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevista personal dels candidats implicats.

 

La Comissió Acadèmica del Màster, en cas que faça una selecció o comprovació d'algun dels requisits exigits a l'estudiant, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos, vetlarà pel compliment de tota aquesta normativa d'accés al Màster de Biomedicina. Es recorrerà a les entrevistes amb els estudiants en cas de dubte.