Presentació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Presentació

El Màster en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis (MAGEM) s'imparteix conjuntament per la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández.

El MAGEM ofereix una formació multidisciplinària per la pròpia naturalesa dels estudis, per les especialitats que ofereix, pel professorat que la imparteix i per la col·laboració interuniversitària entre les universitats proponents i les unitats responsables. Ofereix un programa de formació de postgrau que permet un coneixement integral del medi ambient amb fonaments teòrics sòlids de les matèries primeres, imprescindible per a dur-ne a terme l'estudi. A més, tracta de crear en els estudiants els coneixements, aptituds i habilitats per a la teoria de l'estudi dels ecosistemes mediterranis en una anàlisi global, diagnòstic i accions en aquests ecosistemes.

 

  • A qui va dirigit ?

El Màster va dirigit a Llicenciats en Ciències Ambientals, Biologia i Ciències Marines, Química, Geologia, Enginyeria Química, Geològica, Agrícola i Forestal, Geografia i Farmàcia. En general, títols o graus relacionats amb el perfil i línies d'aprenentatge del Màster. Un 10% de la matrícula està destinat a alumnat estranger.

 

  • Objectius del Màster
  • La comprensió del funcionament, estructura i dinàmica dels ecosistemes Mediterranis, tant en la terra com en el mar, com també en els territoris tradicionalment manipulats per l'explotació de recursos.
  • L'anàlisi de la diversitat en tots els sentits de la vida, no solament en els organismes, sinó també en la diversitat social i cultural.
  • El disseny i desenvolupament d'estratègies sostenibles per a administrar Ecosistemes mediterranis, tant en espais naturals subjectes a protecció, com en les àrees d'influència humana.
  • L'avaluació del canvi global, analitzant la velocitat de processos i canvis que l'actuació humana produeix sobre el territori.
  • Orientació de la carrera investigadora mitjançant la participació en investigació en departaments universitaris o en els departaments participants.

 

  • Matrícula

Podrà fer-se en la Universitat d'Alacant com també en la Universitat Miguel Hernández.

 

L'alumnat haurà de cursar les MATÈRIES OBLIGATÒRIES que hi coresponen a cadascuna de les dues universitats, segons s'arreplega en el Conveni subscrit per ambdues institucions. Les assignatures obligatòries del Màster que s'imparteixen en la UA donaran començament a mitjan setembre (inici del curs acadèmic). Després s'impartiran les obligatòries de la UMH.

A més, en el segon semestre l'alumnat haurà de triar una de les dues ESPECIALITATS següents:

Les assignatures de cada mòdul d'especialització són optatives, perquè cada estudiant puga escollir el seu recorregut de formació.

La lectura del TREBALL FI DE MÀSTER es durà a terme en la Universitat on s'haja fet la matrícula.

 

El títol de màster serà emès per la Universitat on cada persona s'haja matriculat.

 

Dos anys més del curs acadèmic inicial (en total 3 anys matriculat com a alumne o alumna per a finalitzar els 60 crèdits).