Treball de Fi de Grau Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Treball de Fi de Grau

 

 

IMPORTANT: la qualificació del TFG no serà incorporada a l'acta ni a l'expedient de l'alumnat fins que aquest no acredite el requisit lingüístic. En cas que no l'acredite en el curs en el qual s'ha avaluat el TFG, haurà de tornar a matricular-se del Treball de Fi de Grau.

 

Matrícula

 

El TFG és una assignatura integrada en els plans d'estudi de les titulacions de la Facultat i té assignada la càrrega de crèdits establida en els plans d'estudis respectius.

 

En conseqüència, per a poder fer el TFG cal matricular-se en l'assignatura "Treball de Fi de Grau" de l'estudi que s'està cursant durant el període de matrícula que hi corresponga, juntament amb la resta d'assignatures. A més, podrà fer-se la matrícula durant el termini d'ampliació de matrícula.

 

»Requisits previs a la matrícula en l'assignatura TFG:

La Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau en la Facultat de Ciències estableix en l'article 1.2 que "Els requisits necessaris per a cursar l'assignatura TFG s'estableixen d'acord amb la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis per a l'Alumnat matriculat en la Universitat d'Alacant."

 

» Assignació, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau:

Es faran segons el que disposen els articles 5 i 6 de la Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Ciències.

 

Sol·licitud i assignació de tema de TFG

 

» Oferta de prepropostes de TFG pels departaments:

Els departaments oferiran cada curs un llistat de temes de TFG del qual l'alumnat podrà triar.

(Article 5.2 i 5.3 de la Normativa sobre els Treballs Fi de Grau de la Facultat de Ciències)

 

» Sol·licitud de preproposta de tema propi de TFG per l'alumnat:

  • En els terminis que establisca la Comissió de Centre l'ALUMNAT PODRÀ PLANTEJAR UN TEMA PROPI DE TFG. Per a això formularà una sol·licitud que presentarà davant d'un dels departaments implicats en la titulació, o a l'oficina OPEMIL quan es tracte de TFG vinculat a l'assignatura Pràctiques Externes o en programa oficial de mobilitat, segons el pla d'estudis. Aquests decidiran si l'avalen i l'integren en l'oferta de prepropostes de la qual es fan responsables.
  • La sol·licitud es farà pel formulari que habilitarà la Facultat de Ciències en aquesta pàgina.
  • Els estudiants que pretenguen ampliar matrícula al gener per a incloure l'assignatura TFG també podran sol·licitar la prepropuesta per mitjà del mateix formulari en el termini de setembre. Si és acceptada pel departament s'inclourà només si l'estudiant amplia matrícula en aquest curs acadèmic. En cas contrari, aquesta sol·licitud serà desestimada (fins i tot encara que el departament l'haguera aprovada).
  • EN CAS QUE ES REBUTGE EL TEMA PLANTEJAT, es notificará aquesta circumstància a l'estudiant, amb indicació dels motius de la no acceptació. (Article 5.5 de la Normativa sobre els Treballs Fi de Grau de la Facultat de Ciències).  
  • TERMINI CURS 2020-21: del 17 de setembre a les 00.00h al 24 de setembre a les 23.59h.

 

Documentació per a tribunals i tutors

 

Documentació per a estudiants