Programa d'Acció Tutorial Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Programa d'Acció Tutorial

El Programa d'Acció Tutorial de la Universidat d'Alacant és una acció orientada a la millora de l'atenció integral als estudiants. Aquest programa s'adapta a les peculiaritats de cada centre, per a aconseguir una millor funcionalitat i rendibilitat del programa.

 

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE CIÉNCIES

La Facultat de Ciències ofereix una atenció personalitzada a l'alumnat, i per a això el centre compta amb professorat-tutor que ofereix suport, ajuda i orientació en temes relacionats amb aspectes acadèmics, personals i professionals.

Les activitats del PAT es desenvolupen en grups reduïts i també de manera individualitzada segons les necessitats demandades.

 

Oferir informació als estudiantst de nou ingrés i de cursos avançats sobre la Universitat d'Alacant i la Facultat de Ciències en aspectes organitzatius i de funcionament.

Facilitar el contacte dels estudiants amb un professor-tutor o una professora-tutora, d'entre els docents de la seua titulació, que es constituïsca en un referent.

Oferir suport i orientació en aspectes relacionats amb el rendiment acadèmic, esforç, motivació, valoració de resultats obtinguts, etc .

Orientar sobre trajectòries curriculars, assignatures optatives i de lliure configuració, mobilitat, pràctiques en empresa, beques, etc.

Orientar sobre la diversitat d'eixides professionals.

Posar en contacte als estudiants amb especialistes sobre assumptes d'interès d'aquest, en l'àmbit professional i d'investigació.

 

 

TITULACIÓ   TUTOR/TUTORA   EMAIL   HORARI   LLOC

GRAU EN BIOLOGIA

PRIMER CURS

 

Mª DEL CARMEN GARRIGÓS SELVA

 

 MC.GARRIGOS@UA.ES

 

DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS

DE 10 A 12 H

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciències II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3054

 GRAU EN BIOLOGIA

SEGON, TERCER I CUART

 

Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

 

 MARICARMEN.RODRIGUEZ@UA.ES

 

 

 

 

 GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 

VICTORIA FERNÁNDEZ GÓNZÁLEZ

 

 VICTORIA.FERNANDEZ@UA.ES

 

 

 

 Facultat de Ciéncies V

Primera planta

Codi SIGUA 0010P1001

 GRAU EN FÍSICA

 

JOSÉ ANTONIO PONS BOTELLA

 

JOSE.PONS@UA.ES

 

DIMARTS I DIJOUS

DE 10 A 12 H

 

Facultat de Ciéncies II 2ª planta

Codi SIGUA 007P2057 

GRAU EN GASTRONOMIA

I ARTS CULINARIES

 

 ARANTZAZU VALDÉS GARCÍA

 

ARANCHA.VALDES@UA.ES

 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES

DE 13 A 15 H

 

 Universitat d'Alacant

Col·legi Major

Edifici 29

Despatx 2090

 GRAU EN GEOLOGIA

 

ANTONIO CANALS HERNÁNDEZ

 

A.CANALS@UA.ES

 

DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES

DE 10 A 12 H

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciéncies II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3012

 GRAU EN MATEMÁTIQUES

 

JULIO MULERO GONZÁLEZ

 

JULIO.MULERO@UA.ES

 

DIMECRES I DIJOUS

DE 11 A 13 H

 

 Departament de Matemàtiques

Facultat de Ciències II, Planta Baixa

Codi SIGUA 0007PB050

 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

 PILAR COLOMA TORREGROSA

 

PILAR.COLOMA@UA.ES

 

 DIMARTS I DIMECRES

DE 11:30 A 14:30 H

 

 Edifici d'Óptica i Optometria

1ª planta

Codi SIGUA 0038P1038 

GRAU EN QUÍMICA

 

GUILLERMO GRINDLAY LLEDÓ

 

GUILLERMO.GRINDLAY@UA.ES

 

DILLUNS DE 9 A 11 H

DIMECRES DE 16 A 17 H

DIJOUS DE 16 A 17 H

 

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciéncies II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3015