Programa d'Acció Tutorial Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Programa d'Acció Tutorial

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant és una acció orientada a la millora de l'atenció integral als estudiants. Aquest programa s'adapta a les peculiaritats de cada centre, per a aconseguir una millor funcionalitat i rendibilitat del programa.

 

PROGRAMA DE ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAt DE CIÉNCIAS

La Facultat de Ciències ofereix una atenció personalitzada als estudiants, per a açò el centre compta amb professor-tutor i professores-tutores que ofereixen suport, ajuda i orientació en temes relacionats amb aspectes acadèmics, personals i professionals.

Les activitats del PAT es desenvolupen en grups reduïts i també de manera individualitzada segons les necessitats demandades.

 

 

Oferir informació als estudiants de nou ingrés i de cursos avançats sobre la Universitat d'Alacant i la Facultat de Ciències en els seus aspectes organitzatius i de funcionament.

Facilitar el contacte dels estudiants amb un professor-tutor o una professora-tutora, d'entre els docents de la seua titulació, que es constituïsca en un referent.

Oferir suport i orientació en aspectes relacionats amb el rendiment acadèmic, esforç realitzat, motivació, valoració de resultats obtinguts, etc.

Orientar sobre trajectòries curriculars, assignatures optatives i de lliure configuració, mobilitat, pràctiques en empresa, beques, etc.

Orientar sobre la diversitat d'eixides professionals.

Posar en contacte als estudiants amb especialistes sobre temes d'interès del mateix, en l'àmbit professional i de recerca.

 

 

 

TITULACIÓ   TUTOR/TUTORA   EMAIL   HORARI   DESPATX

GRAU EN BIOLOGIA

PRIMER CURSO

 

Mª DEL CARMEN GARRIGÓS SELVA

 

 MC.GARRIGOS@UA.ES

 

DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS

DE 10 A 12 H

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciéncies II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3054

GRADU EN BIOLOGIA

SEGON, TERCER I QUART

 

Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

 

 MARICARMEN.RODRIGUEZ@UA.ES

 

 DIMARTS I DIJOUS

DE 10 A 13 H

 

Facultat de Ciéncies IV Primera planta

Codi SIGUA 0004P1008

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 

VICTORIA FERNÁNDEZ GÓNZÁLEZ

 

 VICTORIA.FERNANDEZ@UA.ES

 

DIMECRES

DE 9 A 10 H

 

Facultat de Ciéncies V Primera planta

Codi SIGUA 0010P1001

 

GRAU EN FÍSICA

 

JOSÉ ANTONIO PONS BOTELLA

 

JOSE.PONS@UA.ES

 

DIMARTS I DIJOUS

DE 10 A 12 H

 

 

Facultat de Ciéncies II 2ª planta

Codi SIGUA 007P2057

GRADU EN GASTRONOMIA

I ARTS CULINARIES

 

 ARANTZAZU VALDÉS GARCÍA

 

ARANCHA.VALDES@UA.ES

 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES

DE 13 A 15 H

 

 Universidat d'Aaicant

Col·legi Major

Edifici 29

Despatx 2090

GRAU EN GEOLOGIA

 

ANTONIO CANALS HERNÁNDEZ

 

A.CANALS@UA.ES

 

DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES

DE 10 A 12 H

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciéncies II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3012

GRAU EN MATEMÁTIQUES

 

JULIO MULERO GONZÁLEZ

 

JULIO.MULERO@UA.ES

 

 DIMECRES I DIJOUS

DE 11 A 13 H

Avisar per email

 

 Departament de Matemátiques

Facultat de Ciéncies II, Planta Baixa

Codi SIGUA 0007PB050

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

 PILAR COLOMA TORREGROSA

 

PILAR.COLOMA@UA.ES

 

DIMARTS I DIMECRES

DE 11:30 A 14:30 H

 

 Edifici d'Òptica I OptometrIa

1ª planta

Codi SIGUA 0038P1038

GRAU EN QUÍMICA

 

GUILLERMO GRINDLAY LLEDÓ

 

GUILLERMO.GRINDLAY@UA.ES

 

DILLUNS DE 9 A 11 HORAS

DIMECRES DE 16 A 17 H

DIJOUS DE 16 A 17 H

 

 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Facultat de Ciéncies II, 3ª planta

Codi SIGUA 0007P3015