Coordinació docent Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Coordinació docent

 

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els centres. Per això, la Facultat de Ciències ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com també vertical, i la qualitat en tots els títols.

 

Estructura de coordinació

 

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències té l'estructura de coordinació següent:

 

Funcionament

 

  • Les Comissions de Grau s'encarreguen, entre altres coses, d'analitzar la coordinació entre les assignatures i, a més, enfronten el desenvolupament, la planificació i l'avaluació de l'aprenentatge, tot això adreeçat a la consecució de les competències i dels objectius del pla docent.
  • Per a la coordinació de cada curs acadèmic hi ha una comissió de coordinació en cada semestre que analitza el desenvolupament de les assignatures, com també les queixes i els suggeriments dels estudiants i del professorat. En aquestes comissions es proposen, si escau, les mesures adequades i els resultats es contrasten després.
  • Els informes i/o actes d'aquestes comissions de semestre es presenten en la comissió de grau, que remet les seues conclusions a la Comissió de Garantia de Qualitat del Centre perquè es tinguen en compte dins dels objectius de qualitat del centre i en els plans de millora de la titulació.