Assignatures per curs des del Grau en Matemàtiques Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Assignatures per curs des del Grau en Matemàtiques

 

CURS
Formació bàsica
Obligatòries
Optatives
TOTAL CRÈDITS
1 48 12   60
2 18 60   78
3   72   72
4   66 6 72
5   42 36 78
TOTAL
66
252
42
360 ECTS

 

 

Correspon íntegrament al Grau en Matemàtiques.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

25010

FÍSICA I

FB

6  

25015

ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL II

OB

6

25011

ÀLGEBRA LINEAL I

FB

6  

25016

ALGEBRA LINEAL II

OB

6

25012

ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I

FB

6  

25017

INTRODUCCIÓ A l'ESTADÍSTICA

FB

6

25013

FONAMENTS MATEMÀTICS

FB

6  

25018

QUÍMICA

FB

6

25014

PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC I PROCESSAMENT DE TEXTOS

FB

6  

25019

FÍSICA II

FB

6
  TOTAL   30     TOTAL   30

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Física.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

25020

ALGORÍSMIA

FB

6  

25025

CÀLCUL NUMÈRIC I

OB

6

25021

ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES I

OB

6  

25026

PROBABILITAT

FB

6

25022

TOPOLOGIA BÀSICA

OB

6  

25027

PROGRAMACIÓ LINEAL

OB

6

25023

GEOMETRIA LINEAL

OB

6  

25028

ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES II

OB

6

25024

MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO

OB

6  

25029

CORBES I SUPERFÍCIES

OB

6

26202

TERMODINÀMICA

FB

6  

26232

ELECTROMAGNETISME I

OB

6
         

26240

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   42

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Física.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

25030

ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA

OB

6  

25035

INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

OB

6

25031

TOPOLOGIA AVANÇADA

OB

6  

25036

TEORIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES

OB

6

25032

MÈTODES QUALITATIUS PER A EDO

OB

6  

25037

ANÀLISI FUNCIONAL

OB

6

25033

OPTIMITZACIÓ I

OB

6  

25038

OPTIMITZACIÓ II

OB

6

25034

ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES

OB

6  

25039

EQUACIONS ALGEBRAIQUES

OB

6

26227

MECÀNICA CLÀSSICA I

OB

6  

26228

MECÀNICA CLÀSSICA II

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   36

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Física.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

25040

CÀLCUL NUMÈRIC II

OB

6    

OPTATIVA 1

OP

6

25041

EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS

OB

6  

26233

ELECTROMAGNETISME II

OB

6

26231

MECÀNICA ESTADÍSTICA

OB

6  

26235

ÒPTICA II

OB

6

26234

ÒPTICA I

OB

6  

26242

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS III

OB

6

26241

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS II

OB

6  

26230

MECÀNICA QUÀNTICA II

OB

6

26229

MECÀNICA QUÀNTICA I

OB

6  

26238

FONAMENTS D'ASTROFÍSICA

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   36


Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Física.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

25042

ANÀLISI DE DADES I

OB

6  

25499

TREBALLE FI DE GRAU

OB

6
 

OPTATIVA 2

OP

6    

OPTATIVA 3

FB

6

26236

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

OB

6    

OPTATIVA 4

OB

6

26237

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OB

6    

OPTATIVA 5

OB

6

26243

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS IV

OB

6    

OPTATIVA 6

OB

6

26239

RELATIVITAT I COSMOLOGIA

FB

6    

OPTATIVA 7

OB

6
         

26216

TREBALL DE FI DE GRAU

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   42

 

L'alumnat que vulga obtenir un dels itineraris del grau en matemàtiques haurà de triar obligatòriament les 4 optatives d'aquest itinerari, 2 optatives del grau en Física i 1 optativa a triar entre qualsevol dels dos graus, o ben Pràctiques externes o reconeixement de crèdits per activitats culturals i de representació estudiantil, segons la normativa vigent de la UA.