Assignatures per curs des del Grau en Física Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Assignatures per curs des del Grau en Física

 

Curs
Formació bàsica
Obligatòries
Optatives
TOTAL
1 54 6   60
2 18 60   78
3   78   78
4   60 12 72
5   42 30 72
TOTAL
72
246
42
360

 

 

Correspon íntegrament al Grau en Física.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

26200

FÍSICA I

FB

6  

26201

FÍSICA II

FB

6

26205

ÀLGEBRA LINEAL I

FB

6  

26204

ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL II

FB

6

26203

ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I

FB

6  

26219

MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIÓ

FB

6

26218

INTRODUCCIÓ Al LLENGUATGE MATEMÀTIC I A l'EXPERIMENTACIÓ EN FÍSICA

FB

6  

26206

QUÍMICA

FB

6

26217

FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

FB

6  

26225

ÀLGEBRA LINEAL II

OB

6
  TOTAL   30     TOTAL   30

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Matemàtiques.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

26202

TERMODINÀMICA

FB

6  

26232

ELECTROMAGNETISME I

OB

6

26227

MECÀNICA CLÀSSICA I

OB

6  

26228

MECÀNICA CLÀSSICA II

OB

6

26220

ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES I

OB

6  

26240

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I

OB

6

26222

MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO

OB

6  

26223

ANÀLISI FUNCIONAL

OB

6

26226

GEOMETRIA LINEAL

OB

6  

26221

ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES II

OB

6

25014

PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC I PROCESSAMENT DE TEXTOS

FB

6  

25017

INTRODUCCIÓ A l'ESTADÍSTICA

FB

6
         

25029

CORBES I SUPERFÍCIES

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   42

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Matemàtiques.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

26231

MECÀNICA ESTADÍSTICA

OB

6  

26233

ELECTROMAGNETISME II

OB

6

26234

ÒPTICA I

OB

6  

26235

ÒPTICA II

OB

6

26241

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS II

OB

6  

26242

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS III

OB

6

26229

MECÀNICA QUÀNTICA I

OB

6  

26230

MECÀNICA QUÀNTICA II

OB

6

26224

ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA

OB

6  

26238

FONAMENTS D'ASTROFÍSICA

OB

6

25022

TOPOLOGIA BÀSICA

OB

6  

25026

PROBABILITAT

OB

6
         

25027

PROGRAMACIÓ LINEAL

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   42

 

Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Matemàtiques.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

26237

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OB

6    

OPTATIVA 1

OP

6

26244

FÍSICA COMPUTACIONAL

OB

6    

OPTATIVA 2

OP

6

25033

OPTIMITZACIÓ I

OB

6  

25038

OPTIMITZACIÓ II

OB

6

25034

ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES

OB

6  

25035

INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

OB

6

25031

TOPOLOGIA AVANÇADA

OB

6  

25036

TEORIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES

OB

6

25032

MÈTODES QUALITATIUS PER A EDO

OB

6  

25039

EQUACIONS ALGEBRAIQUES

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   36


Les assignatures ressaltades en negreta corresponen al Grau en Matemàtiques.

Primer semestre

 

Segon Semestre

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

 

COD.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

26236

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

OB

6  

26216

TREBALL DE FI DE GRAU

OB

6

26239

RELATIVITAT I COSMOLOGIA

OB

6    

OPTATIVA 4

OP

6

26243

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS IV

OB

6    

OPTATIVA 5

OP

6

25042

ANÀLISI DE DADES I

OB

6    

OPTATIVA 6

OP

6

25041

EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS

OB

6    

OPTATIVA 7

OP

6
 

OPTATIVA 3

OP

6  

25499

TREBALL DE FI DE GRAU

OB

6
  TOTAL   36     TOTAL   36

 

L'alumnat que vulga obtenir un dels itineraris del Grau en matemàtiques haurà de triar obligatòriament les 4 optatives d'aquest itinerari, 2 optatives del grau en Física i 1 optativa a triar entre qualsevol dels dos graus, o ben Pràctiques externes o reconeixement de crèdits per activitats culturals i de representació estudiantil, segons la normativa vigent de la UA.