LLICENCIATURA EN QUÍMICA Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

LLICENCIATURA EN QUÍMICA

Va ser substituït pel següent:

Aquest Pla d'Estudis de la Llicenciatura en Química va començar a impartir-se en la Universitat d'Alacant en el Curs 2000-2001

CICLE

CURS

TRONCALS

OBLIGATÒRIES

OPTATIVES

LLIURE ELECCIÓ

TOTALS

I CICLE

1 48,5 13 - - 61,5

I CICLE

2 42,5 21,5 - - 64

I CICLE

3 32,5 25,5 6 - 64

II CICLE

4 49,5 6 - 16 71,5

II CICLE

5 25 18,5 6 17 66,5

CÀRREGA LECTIVA TOTAL

327,5

Per deixar-ne constància l'aprovat en l'assignatura 7434 (Química Analítica) és requisit imprescindible tenir aprovada l'assignatura 7451 (Química de les dissolucions)

Per deixar-ne constància l'aprovat en l'assignatura 7444 (Química Analítica Avançada) és requisit imprescindible tenir aprovada l'assignatura 7434 (Química Analítica)