Procediment d'accés i d'admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Procediment d'accés i d'admissió

 

  1. En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) el seu desig de matricular-se.
  2. Una vegada rebuda la comunicació, la Comissió Acadèmica valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
  3. Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a l'Escola de Doctorat (EDUA).
  4. Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a l'EDUA, des d'on es procedirà a comunicar-ho a la persona interessada.
  5. Una vegada rebut en l'EDUA el certificat d'admissió favorable enviat per la Comissió Acadèmica, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
  6. Si la persona interessada reuneix els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè puga realitzar la seua matrícula.
  7. Si no reuneix els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense cap tràmit  més.