Perfil d'especialització i professional Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'especialització i professional

 

Les disciplines incloses en el Programa de Doctorat en Ciències Experimentals i Biosanitarias contribueixen de manera decisiva, cadascuna des del seu vessant, al desenvolupament de processos, models de sistemes o biomarcadores comunament utilitzats en el camp de l'anomenada Biotecnologia. Clars exemples d'açò són els models físics de sistemes utilitzats habitualment en terrenys tan prometedors com la nanotecnologia; models matemàtics integradors de funcions biològiques o de programes informàtics; models bioquímics de producció de molècules orgàniques a gran escala en Biorreactores; models químics d'anàlisis i fabricació d'aliments funcionals i biosaludables; models capaços d'identificar biomarcadores moleculars o cel·lulars que permeten accelerar el diagnòstic d'una malaltia concreta, o de prevenir el pronòstic de la mateixa o la major o menor resposta dels pacients a determinades teràpies; models que permeten manipular amb èxit i d'una manera sostenible els recursos naturals mitjà-ambientals, per a poder utilitzar-los en àmbits tan diferents com el metge-veterinari, urbà, agrícola, industrial o forense; o el desenvolupament de models capaços de millorar el coneixement del risc sísmic o d'altres fenòmens naturals, que permeten avançar en la prevenció de les conseqüències que solen comportar aquest tipus de catàstrofes.

Al mateix temps, la Societat està cada vegada més convençuda de la importància i de la necessitat de fer una recerca aplicada de qualitat, que es traduïsca ràpidament en resultats que al seu torn puguen revertir en futures inversions en el terreny de la recerca.

D'altra banda, la indústria espanyola es veu forçada a innovar constantment en tots els seus sectors, per a facilitar la seua competitivitat en igualtat de condicions amb altres empreses, tant a nivell nacional com a internacional i per a augmentar en definitiva les seues vendes. Per açò, moltes d'elles necessitaran doctors formats amb les màximes garanties, que siguen capaces de cobrir aquests reptes. En aquesta mateixa línia, l'àmplia relació que molts dels investigadors del Programa tenen amb els sectors productius, a través de nombrosos contractes i projectes de recerca amb empreses privades, ha donat lloc a diverses patents d'explotació empresa-universitat, basades en processos i productes dels àmbits inclosos en el mateix.