Perfil d'especialització i professional Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'especialització i professional

 

 

Les disciplines incloses en el Programa de Doctorat en Ciències Experimentals i Biosanitàries contribueixen de manera decisiva, cadascuna des del seu vessant, al desenvolupament de processos, models de sistemes o biomarcadores comunament utilitzats en el camp de l'anomenada Biotecnologia. Clars exemples d'això són els models físics de sistemes utilitzats habitualment en terrenys tan prometedors com la nanotecnologia; models matemàtics integradors de funcions biològiques o de programes informàtics; models bioquímics de producció de molècules orgàniques a gran escala en Bioreactors; models químics d'anàlisis i fabricació d'aliments funcionals i biosaludables; models capaços d'identificar biomarcadores moleculars o cel·lulars que permeten accelerar el diagnòstic d'una malaltia concreta, o de prevenir el pronòstic de la mateixa o la major o menor resposta dels pacients a determinades teràpies; models que permeten manipular amb èxit i d'una manera sostenible els recursos naturals mig-ambientals, per a poder utilitzar-los en àmbits tan diferents com el metge-veterinari, urbà, agrícola, industrial o forense; o el desenvolupament de models capaços de millorar el coneixement del risc sísmic o d'altres fenòmens naturals, que permeten avançar en la prevenció de les conseqüències que solen comportar aquest tipus de catàstrofes.

Al mateix temps, la Societat està cada vegada més convençuda de la importància i de la necessitat de fer una investigació aplicada de qualitat, que es traduïsca ràpidament en resultats que al seu torn puguen revertir en futures inversions en el terreny de la investigació.

D'altra banda, la indústria espanyola es veu forçada a innovar constantment en tots els seus sectors, per a facilitar la seua competitivitat en igualtat de condicions amb altres empreses, tant a nivell nacional com internacional i per a augmentar en definitiva les seues vendes. Per això, moltes d'elles necessitaran doctors formats amb les màximes garanties, que siguen capaces de cobrir aquests reptes. En aquesta mateixa línia, l'àmplia relació que molts dels investigadors del Programa tenen amb els sectors productius, a través de nombrosos contractes i projectes d'investigació amb empreses privades, ha donat lloc a diverses patents d'explotació empresa-universitat, basades en processos i productes dels àmbits inclosos en aquest.

Els egressats del Doctorat en Ciències Experimentals i Biosanitàries tindran un coneixement i una experiència avançada en disciplines com ara química orgànica, física, geologia, biologia, química analítica, biotecnologia o matemàtiques, depenent de la línia de coneixement triada dins del Programa per a la seua formació. Posseiran una sòlida cultura acadèmica que els brinde la capacitat de participar en processos de desenvolupament científic i tecnològic i els permeta contribuir amb un pensament crític-lògic a la solució de problemes de tota mena, i especialment els relacionats amb la seua àrea de coneixement, adquiriran una profunda formació especialitzada que els permetrà plantejar, gestionar i desenvolupar amb autonomia projectes d'investigació científica bàsics o aplicats, i tindran la maduresa acadèmica suficient per a treballar tant de manera autònoma com en equip i per a participar en la formació de nous investigadors.

Els nostres egressats tindran un perfil professional versàtil, que li capacitarà per a desenvolupar la seua activitat laboral en centres públics i privats d'investigació, institucions d'educació superior, departaments d'I+D+i d'empreses, en el sector industrial, de serveis o en l'àmbit governamental.

A causa del caràcter multidisciplinari del Programa de Doctorat, el mercat laboral dels egressats és múltiple i variat, i depèn en gran manera de la línia de coneixement triada dins del Programa. D'aquesta forma, a més de la possibilitat d'inserció laboral en institucions dedicades a la investigació bàsica o aplicada i/o en centres d'educació superior, els doctors diplomats podrien optar a carreres professionals que, depenent de la seua àrea de coneixement específica, podran desenvolupar-se en empreses biotecnològiques i de salut, en empreses de consultoria (p. ex. ambiental, assessorament agrícola, assessorament geològic, etc), empreses cosmètiques, alimentàries, energètiques, de mineria, petroli, gas, hidrogeologia, construcció o medi ambient, en laboratoris públics o privats, en la indústria automotriu o aeroespacial, en la indústria química, en observatoris astronòmics, en gabinets cientificotècnics, en empreses d'estadística, o en el món de les finances, per citar alguns exemples.

Situació laboral (nombre de doctors en aquesta situació laboral):

· Supervisora d'infermeria del Centre Penitenciari Alacant II (1)

· Facultativa especialista Hospital Universitari de Torrevella (1)

· Tècnic superior de laboratori en planta depuradora d'aigües (1)

· Tècnic I+D+i en empresa Gelats Alacant (1)

· Tècnic superior en laboratori de salut pública (1)

· Tècnic superior en empresa Agilent Technologies (1)

· Tècnic superior en Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) (1)

· Becària d'especialització en control analític de qualitat de productes objecte de comerç exterior en SOIVRE (Múrcia) (1)

· Investigació postdoctoral en Observatori de Catània (Institut Nacional d'Astrofísica) (Itàlia) (1)

· Investigador %u2013 Institut d'Ecologia, A.C (Mèxic) (1)

· Investigadora - Associació per a la Investigació i Conservació de la Biodiversitat (el Perú) (2)

· Embrióloga en Clínica de Reproducció IVF Spain (1)

· Directiu empresa d'estudis geotècnics %u201CEsfera Consultors de la Construcció%u201D (1)

· Empresari (1)

· Personal docent/investigador Universitat (3)

· Professor/a d'educació secundària obligatòria (2)

· Consultor/a ambiental (2)

· Director empresa assessorament agrícola i personal docent/investigador Universitat (1)

· Directora de projectes en empresa Prospera Biotech S.L. (1)

· Administrativa de l'àrea d'urbanisme (Ajuntament) (1)

 Font: Informe general sobre les trajectòries professionals, l'ocupabilitat i la inserció laboral de doctores i doctors per la UA 2018.

  Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. Universitat d'Alacant.

 

Com pot apreciar-s'hi, el temps mitjà que transcorre des de la finalització del doctorat fins a trobar una ocupació està entorn de 3 mesos. En la majoria dels casos, es tracta de treballs per compte d'altri i són ocupacions que requereixen el grau de doctor. El percentatge d'aturats és d'al voltant de l'11%.

Els doctors diplomats de doctorats de la UA de la branca de ciències ocupen majoritàriament contractes temporals (en un 66% dels casos), categoria que inclou contractes de tipus laboral temporal, funcionariat interí, beques i ajudes a la investigació i contracte de formació i aprenentatge.

La categoria dels llocs ocupats sol ser de nivell professional i tècnic superior, sent minoritaris aquells llocs de directiu o de categories inferiors. La majoria d'ells es desenvolupa en Universitats o Centres d'investigació, amb una menor proporció de llocs ocupats en empreses o un altre tipus d'organitzacions.

Encara que pràcticament en el 50% dels casos les ocupacions es desenvolupen a Espanya, també hi ha un bon percentatge d'ells que es desenvolupen a l'estranger, amb una 23.3% a Amèrica llatina.

 

La Universitat d'Alacant compta amb diferents mecanismes destinats a la informació i orientació professional de l'alumnat des de la fase prèvia al seu accés a la Universitat fins al període de fidelització com a antic o antiga estudiant, tant graduats com doctors.

El Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ús de la Universitat d'Alacant (GIPE) ofereix als estudiants i egressats la Universitat una gran quantitat d'informació, eines i programes enfocats a la seua orientació professional i inserció laboral. Entre elles, es poden citar: la gestió d'una borsa d'ocupació (Ícar UA) que facilita la inserció laboral dels seus egressats, informació actualitzada sobre diferents ofertes d'ocupació que les empreses fan públiques, assessorament personalitzat per a facilitar la inserció en el mercat laboral, organització i impartició de cursos sobre Tècniques de Cerca d'Ocupació, organització d'activitats grupals de foment a l'emprenedoria, assessorament sobretot el relatiu a la posada en marxa d'un projecte emprenedor, informació i consells d'utilitat per a la cerca d'ocupació (p. ex., redacció d'un CV o una carta de presentació, realització d'entrevistes personals, ofertes d'ocupació pública, adreces web d'ocupació per sectors, etc.), entre molts altres serveis destinats a la millora de les oportunitats de treball.

Tant a través de GIPE com del Secretariat d'ocupació i suport a estudiants del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, s'ofereix a l'alumnat i/o als egressats la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i institucions, com una forma de contacte amb el món empresarial que, a més, contribueix a ampliar la seua formació acadèmica i professional.

La informació i els serveis oferits per GIPE i el Secretariat d'ocupació i suport a estudiants es complementen amb els que ofereix l'Observatori Universitari d'Inserció Laboral de la UA, així com el Centre d'Ús de la Universitat d'Alacant. Aquests serveis, a més d'oferir gran quantitat d'informació d'utilitat per a la cerca d'ocupació, organitzen activitats per a estudiants i egressats universitaris amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat, fomentar l'emprendizaje i desenvolupar habilitats i competències professionals, i ofereixen programes d'entrenament per a la cerca d'ocupació i programes de desenvolupament i maduració de projectes empresarials.

A cadascuna d'aquestes àrees destinades a l'orientació professional dels egressats pot accedir-se a través dels enllaços proporcionats al peu d'aquesta pàgina. A més, tota la informació es troba centralitzada en la següent adreça web: https://web.ua.es/es/orientacion-y-empleo.html

- Borsa d'ocupació GIPE: https://www.gipe.ua.es/es/area-de-empleo

- Borsa d'ocupació GV: http://www.inclusio.gva.es/es/bolsas-empleo15d

- Borsa d'ocupació GV per a Institucions sanitàries: http://www.san.gva.es/web/dgrhs/bolsa-trabajo-instituciones-sanitarias

- Portal d'ocupació SEPE: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

- Ofertes d'ocupació per a Institucions i Agències de la Unió Europea (EPSO): https://epso.europa.eu/job-opportunities_es

- Programa Mobilitat emprenedora: https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/practicas-en-la-ua/internacionales/movilidad-emprendedora/movilidad-emprendedora-2019.html

- Programa de pràctiques a l'estranger %u201CSpanish Universities for EU Projects%u201D: https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/practicas-en-la-ua/internacionales/campus-iberus/practicas-campus-iberus.html

- Programa Eurodisea: http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

- Programa de Pràctiques en les Institucions Europees: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es