Activitat formativa transversal Optativa Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Activitat formativa transversal Optativa

 

  • ACTIVITAT
  • Estades en Universitats i Centres d'Investigació Superior.

Es tracta d'una activitat de formació específica recomanada, que es podrà o no dur a terme en funció de les disponibilitats econòmiques dels grups d'investigació en els quals s'enquadre el doctorand. S'intentarà que tots els doctorands facen una estada màxima de dos mesos en un laboratori o centre d'investigació superior diferent del aquell en el qual es troba matriculat, per a la realització de tasques d'investigació relacionades amb el tema de la seua tesi. L'estada podrà fraccionar-se temporalment. Aquesta possibilitat s'ofereix sobretot pensant en l'alumnat matriculats a temps parcial.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: CB1I, CBIZ CB13, CB14

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS: CAOI. CAO2. CAO4

 

  • Procediment de control:

Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre d'Investigació.

 

  • Ajudes de mobilitat:

Els doctorands de la Universitat d'Alacant obtenen recursos econòmics per a aquesta fi principalment a través de dues vies de finançament:

  • INTERNA, mitjançant convocatòries finançades amb recursos propis.

Mitjançant recursos propis la Universitat d'Alacant preveu dins de la convocatòria anual del Programa propi d'investigació unes ajudes per a la formació de doctors que inclouen el finançament d'estades breus dins d'Espanya, com també en l'estranger. La duració és com a mínim de 2 mesos i com a màxim de 4 mesos.

Així mateix la Universitat posa a la disposició dels seus grups d'investigació una ajuda econòmica anual que té com a finalitat, entre altres, el fet depoder destinar-la a la mobilitat dels estudiants inscrits en els seus programes de doctorat.

 

Ajudes mobilitat internacional

 

Convocatòria del Programa Propi del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement per al foment de la R+D+i en la Universitat d'Alacant

 

Convocatòria del Vicerectorat d'Estudis i Formació (Escola de Doctorat) per a la concessió de subvencions per a facilitar l'obtenció de l'esment de doctorat internacional en el títol de doctora o doctor

 

  • EXTERNA, mitjançant la participació en les convocatòries que publiquen altres organismes públics i que els permet, al mateix temps que obtenen l'ajuda de formació, gaudir d'una borsa de viatge per a assistència a congressos i estades breus tant en centres nacionals d'investigació com en centres estrangers, facilitant-ne així la mobilitat i, en conseqüència, impulsant  el desenvolupament de les seues tesis i treballs d'investigació.

Dins dels recursos externs podem esmentar els obtinguts pels doctorands mitjançant les convocatòries anuals del personal investigador en formació o del professorat universitari en el marc del Programa nacional de recursos humans les quals preveuen una ajuda complementària d'estades breus en altres centres d'investigació.

 

Ajudes per a contractes predoctorales per a la formació de doctors

 

Ajudes de la Generalitat Valenciana per a estades en centres de fora de la Comunitat, que tenen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques i l'accés a instal·lacions científiques o activitats que resulten beneficioses per al context del projecte de tesi.